Foto omschrijving: Videobellen

Statistische bijlage

2ICT en economie

2.2.1aWerkzame ICT'ers, naar achtergrondkenmerken

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Werk­zame beroeps­bevolking (inter­nationale defi­nitie)
2019
x 1 000
Totaal 326 336 335 336 339 349 370 378 380 415 452 8 953
 
Positie in werkkring
Werknemers vast diensverband, vaste uren 252 252 250 254 253 254 273 279 278 303 334 5 552
Werknemers flexibele arbeidsrelatie 27 31 29 28 36 40 38 42 44 51 52 1 923
Zelfstandigen 47 53 55 53 50 56 59 57 59 61 66 1 477
 
% van het totale aantal werkzame ICT'ers % van werk­zame beroeps­bevolking
Beroepsgroep
Leidinggevenden informatie- en communicatietechnologie 6 6 5 5 8 8 6 4 5 5 5
Ingenieurs elektrotechniek, elektronica en telecommunicatie 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
ICT-professionals n.e.g. 18 18 18 17 3 3 3 2 1 1 1
Software- en applicatieontwikkelaars en -analisten 28 31 27 29 49 51 52 55 56 56 57
Databank- en netwerkspecialisten 29 28 31 31 19 17 17 17 17 17 16
Informatie- en communicatietechnici n.e.g. 2 2 2 1 0 1 1 1 0 1 1
Technici informatie- en communicatie­technologie 4 4 3 4 10 10 9 10 10 10 10
Telecommunicatie-, radio- en televisietechnici 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5
Installateurs van elektronische en telecommunicatieapparatuur 6 5 4 5 3 3 3 3 3 3 2
 
Positie in werkkring
Werknemers vast diensverband, vaste uren 77 75 75 76 75 73 74 74 73 73 74 62
Werknemers flexibele arbeidsrelatie 8 9 9 8 11 11 10 11 11 12 11 21
Zelfstandigen 15 16 17 16 15 16 16 15 15 15 15 17
 
Arbeidsduur per week
minder dan 12 uur 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 11
12−19 uur 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 8
20−34 uur 14 14 14 14 14 14 15 14 16 16 17 31
35 uur of meer 82 82 82 82 81 81 80 82 80 80 79 51
 
Leeftijd
15−24 jaar 7 7 6 5 6 7 6 6 6 6 7 15
25−34 jaar 29 28 27 27 26 26 26 27 27 27 28 21
35−44 jaar 33 34 33 32 30 30 28 27 26 26 25 19
45−54 jaar 23 23 24 25 25 25 27 27 26 25 25 23
55−64 jaar 8 8 10 10 11 11 12 13 13 14 14 18
65−74 jaar 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3
 
Onderwijsniveau
Basisonderwijs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Vmbo-b/k, mbo1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 8
Vmbo-g/t, havo-, vwo-onderbouw 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 7
Mbo2 en mbo3 5 5 5 5 8 8 8 8 7 7 6 14
Mbo4 18 19 19 19 14 15 15 14 15 14 14 17
Havo, vwo 13 13 14 12 12 11 11 11 11 10 10 9
Hbo-, wo-bachelor 37 36 36 37 36 37 38 38 38 39 39 24
Hbo-, wo-master, doctor 19 20 19 19 21 23 22 22 24 24 24 15
Weet niet of onbekend 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1
 
Geslacht
Man 89 90 91 90 88 89 88 87 86 87 85 53
Vrouw 11 10 9 10 12 11 12 13 14 13 15 47
 
Herkomst
Nederlandse achtergrond 81 81 81 79 80 79 80 79 79 77 77 78
Niet-westerse migratieachtergrond 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 11
Westerse migratieachtergrond 11 11 10 11 11 12 10 11 11 13 13 10
Migratieachtergrond onbekend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bron:CBS

2.3.2aICT-investeringen, naar bedrijfstak

2015 2016 2017 2018
% van totale investeringen
Alle bedrijfstakken 19,7 20,9 19,0 18,1
 
Landbouw, bosbouw en visserij 1,8 2,1 2,0 1,8
Winning van delfstoffen; industrie; energie; water 9,8 10,7 11,5 10,9
waarvan
  industrie 19,2 19,0 19,4 17,8
Bouwnijverheid 27,3 25,5 23,8 21,1
Handel; vervoer en opslag; logies-, maaltijd- en drank verstrekking 21,9 22,8 22,1 25,0
Informatie en communicatie 78,7 82,4 66,2 61,7
Financiële instellingen 51,4 52,8 45,2 44,2
Onroerend goed 0,4 0,4 0,3 0,3
Advies en onderzoek 19,7 25,6 24,1 21,4
Overheid; onderwijs; gezondheids- en welzijnszorg 20,8 21,8 22,0 22,1
Cultuur, sport en recreatie; overige dienstverlening en andere diensten 24,9 25,6 23,5 24,8

Bron:CBS

2.4.2aAandeel wereldwijde export ICT-diensten1)2)

2006 2009 2012 2015 2018
%
Ierland . 11,5 10,3 12,1 16,7
India 10,3 11,3 12,1 11,8 9,6
China 1,7 2,6 4,0 5,5 7,8
Verenigde Staten 7,9 7,9 8,1 7,8 7,3
Duitsland 6,1 6,1 6,3 6,3 6,7
Verenigd Koninkrijk 7,9 6,0 5,8 5,6 4,6
Nederland . . . 6,9 4,5
Frankrijk . 5,0 3,9 3,7 3,4
Zweden 2,3 2,9 3,0 3,4 2,5
Israël 2,5 2,4 1,9 2,0 2,4
Spanje . . 3,0 2,3 2,4
België . 2,5 2,3 2,3 2,3
Singapore 0,7 0,9 1,7 1,9 2,2
Zwitserland, Liechtenstein 2,6 2,4 2,5 3,0 2,1
Italië 3,5 2,4 2,0 1,8 1,6
Canada 2,8 2,5 2,6 1,6 1,5
Finland 0,8 2,4 1,5 1,7 1,3
Polen 0,3 0,5 0,7 0,9 1,3
Oostenrijk 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2
Verenigde Arabische Emiraten . . . 1,2 1,1
Filipijnen 0,5 0,6 0,7 0,7 1,0
Roemenië 0,6 0,6 0,5 0,6 0,9
Rusland 0,6 0,8 0,9 0,8 0,9
Denemarken 1,0 0,9 0,7 0,8 0,8
Zuid-Korea 0,3 0,3 0,4 0,7 0,8

Bron:UNCTAD

1)ICT-diensten zijn hier gedefinieerd als telecommunicatiediensten en computer- en informatiediensten.

2)Gemeten in US-dollars.

2.4.3aExport- en importwaarde van ICT-goederen1), 2018

Export Import
mln US-dollar
België 18 950 23 911
Canada 15 176 55 228
Denemarken 8 003 12 028
Finland 5 362 9 655
Frankrijk 47 490 72 153
Duitsland 183 913 190 409
Ierland 13 381 11 079
Italië 33 697 43 807
Japan 118 945 123 328
Zuid-Korea 203 907 96 815
Nederland 84 470 93 588
Polen 36 033 36 187
Zweden 16 852 24 807
Verenigde Staten 226 126 506 006

Bron:OESO, ITCS-database

1)ICT-goederen betreffen de goederengroepen 75, 76 en 77 van de Standard International Trade Classification (SITC3).

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

Judit Arends-Tóth

Nico Heerschap

Ron de Heij

Raymond Kleingeld

Bart Klijs

Rik van Roekel

Overige bijdragen

John Bechholz

Hugo de Bondt

Linda Bruls

David Gies

Cor Kragt

Ilham Malkaoui

Eelco van Vliet

Eric Wassink

Eindredactie

Ron de Heij