Foto omschrijving: Stella Era, de nieuwe gezinsauto op zonne-energie van Solar Team Eindhoven, een multidisciplinair studententeam van de Technische Universiteit Eindhoven. De zonneauto kan zich autonoom verplaatsen om in de zon te blijven en kan bovendien energie van de zonnepanelen op het dak delen met andere elektrische voertuigen. Het is daarmee een ‘zelfrijdende laadpaal’.

Statistische bijlage

2. ICT en economie

2.2.1aWerkzame ICT'ers naar achtergrondkenmerken

Werkzame ICT'ers Werkzame beroepsbevolking
(internationale definitie)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018
aantal (x 1 000)
Totaal 331 326 336 335 336 339 349 370 378 380 415 8774
 
Positie in werkkring
Werknemers vast diensverband, vaste uren 250 252 252 250 254 253 254 273 279 278 303 5352
Werknemers flexibele arbeidsrelatie 30 27 31 29 28 36 40 38 42 44 51 1970
Zelfstandigen 51 47 53 55 53 50 56 59 57 59 61 1452
% van het totale aantal werkzame ICT'ers % van werkzame beroeps-bevolking
 
Beroepsgroep
Leidinggevenden informatie- en communicatietechnologie 7 6 6 5 5 8 8 6 4 5 5
Ingenieurs elektrotechniek, elektronica en telecommunicatie 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
Software- en applicatie­ontwikkelaars en -analisten 29 28 31 27 29 49 51 52 55 56 56
Databank- en netwerkspecialisten 28 29 28 31 31 19 17 17 17 17 17
ICT-professionals n.e.g. 17 18 18 18 17 3 3 3 2 1 1
Technici informatie- en communicatietechnologie
en voor gebruikersondersteuning
4 4 4 3 4 10 10 9 10 10 10
Telecommunicatie-, radio- en televisietechnici 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5
Informatie- en communicatie­technici n.e.g. 2 2 2 2 1 0 1 1 1 0 1
Installateurs van elektronische en telecommunicatieapparatuur 6 6 5 4 5 3 3 3 3 3 3
 
Positie in werkkring
Werknemers vast diensverband, vaste uren 76 77 75 75 76 75 73 74 74 73 73 61
Werknemers flexibele arbeidsrelatie 9 8 9 9 8 11 11 10 11 11 12 22
Zelfstandigen 15 15 16 17 16 15 16 16 15 15 15 17
 
Arbeidsduur per week
minder dan 12 uur 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 11
12−19 uur 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 8
20−34 uur 12 14 14 14 14 14 14 15 14 16 16 31
35 uur of meer 84 82 82 82 82 81 81 80 82 80 80 51
 
Leeftijd
15−24 jaar 8 7 7 6 5 6 7 6 6 6 6 15
25−34 jaar 30 29 28 27 27 26 26 26 27 27 27 21
35−44 jaar 32 33 34 33 32 30 30 28 27 26 26 20
45−54 jaar 22 23 23 24 25 25 25 27 27 26 25 24
55−64 jaar 7 8 8 10 10 11 11 12 13 13 14 18
65−74 jaar 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3
 
Onderwijsniveau
Basisonderwijs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Vmbo-b/k, mbo1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 8
Vmbo-g/t, havo-, vwo-onderbouw 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 7
Mbo2 en mbo3 6 5 5 5 5 8 8 8 8 7 7 15
Mbo4 18 18 19 19 19 14 15 15 14 15 14 17
Havo, vwo 14 13 13 14 12 12 11 11 11 11 10 9
Hbo-, wo-bachelor 35 37 36 36 37 36 37 38 38 38 39 23
Hbo-, wo-master, doctor 20 19 20 19 19 21 23 22 22 24 24 14
Weet niet of onbekend 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
 
Geslacht
Man 89 89 90 91 90 88 89 88 87 86 87 53
Vrouw 11 11 10 9 10 12 11 12 13 14 13 47
 
Herkomst
Nederlandse achtergrond 81 81 81 81 79 80 79 80 79 79 77 79
Niet-westerse migratieachtergrond 8 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 11
Westerse migratieachtergrond 11 11 11 10 11 11 12 10 11 11 13 10
Migratieachtergrond onbekend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bron:CBS.

2.3.2aAandeel ICT-investeringen in totale investeringen, naar bedrijfstak

2015 2016 2017
%
Totale investeringen Nederland 20 21 19
 
Landbouw, bosbouw en visserij 2 2 2
Winning van delfstoffen; industrie; energie 10 11 12
waarvan
Industrie 19 19 19
Bouwnijverheid 27 26 24
Handel; vervoer en opslag; logies, maaltijd- en drankverstrekking 22 23 22
Informatie en communicatie 79 82 66
Financiële instellingen 51 53 45
Onroerend goed 0 0 0
Advies en onderzoek; overige zakelijke dienstverlening 20 26 24
Overheid; onderwijs; gezondheids- en welzijnszorg 21 22 22
Cultuur, sport en recreatie, overige dienstverlening en andere diensten 25 26 24

Bron:CBS.

2.4.2aAandeel wereldwijde export ICT-diensten1)2)

2005 2008 2011 2014 2017
%
Ierland . 10,8 11,5 13,6 16,1
India 8,3 11,1 12,2 11,3 10,4
Verenigde Staten 7,7 6,9 7,6 7,2 7,4
Duitsland 5,5 5,8 6,1 6,0 7,0
China 1,1 2,3 3,6 4,2 5,3
Verenigd Koninkrijk 7,1 5,8 5,5 5,6 4,9
Nederland . . . 7,1 4,8
Frankrijk . 4,8 3,9 3,9 3,5
Zweden 1,9 2,9 3,3 3,4 2,7
Zwitserland 2,8 2,1 2,4 2,9 2,5
België . 2,1 2,4 2,4 2,4
Spanje . . . 2,6 2,4
Israël 2,3 2,1 1,9 1,8 2,2
Singapore 0,5 0,8 1,3 1,7 2,1
Italië 3,3 2,5 2,2 2,1 1,7
Finland . 2,5 1,8 1,8 1,5
Canada 2,6 2,3 2,6 1,7 1,5
Oostenrijk . 1,2 1,2 1,4 1,3
Verenigde Arabische Emiraten . . . 1,2 1,2
Polen 0,2 0,4 0,7 0,9 1,2
Filipijnen 0,3 0,5 0,7 0,7 1,1
Rusland 0,5 0,9 0,8 0,9 0,9
Japan 0,8 0,5 0,5 0,7 0,9
Denemarken 1,0 0,8 0,7 0,8 0,9
Roemenië 0,4 0,5 0,4 0,6 0,8

Bron:UNCTAD.

1)ICT-diensten zijn hier gedefinieerd als telecommunicatiediensten en computer- en informatiediensten.

2)Gemeten in US-dollars.

2.4.3aExport- en importwaarde van ICT-goederen1), 2017

Export Import
mln US-dollar
België 18 404 23 090
Canada 14 754 52 667
Denemarken 7 415 11 383
Finland 5 020 8 507
Frankrijk 44 244 68 950
Duitsland 168 835 175 309
Ierland 12 533 8 784
Italië 30 491 40 844
Japan 115 558 119 379
Zuid-Korea 178 664 92 086
Nederland 76 948 84 980
Polen 30 160 30 417
Zweden 16 168 22 657
Verenigde Staten 220 387 481 952

Bron:OESO, ITCS-database.

1)ICT-goederen betreffen de goederengroepen 75, 76 en 77 van de Standard International Trade Classification (SITC3).

7. Innovatie in internationaal perspectief

7.1.2aBedrijven naar type innovatie, omzet van geïnnoveerde producten en samenwerking, 2014−2016

Totaal innovatoren Omzet uit nieuwe of sterk verbeterde producten Samenwerkende technologische innovatoren
Totaal Alleen technologische innovatie Beide typen innovatie Alleen niet-technologische innovatie Alleen nieuw voor het bedrijf Nieuw voor de markt
% van bedrijven1) % van de omzet % van technologische innovatoren
EU-28 50,6 14,0 25,5 11,1 . . 32,5
EU-15 57,0 15,2 29,3 12,4 . . 32,2
België 68,1 22,1 40,0 6,0 10,0 3,6 37,8
Bulgarije 27,2 9,9 10,0 7,4 3,3 2,7 20,9
Cyprus 36,5 8,2 21,0 7,2 7,1 5,1 33,7
Denemarken 51,5 8,5 28,1 12,0 . . 39,2
Duitsland 63,7 16,8 33,3 13,7 11,0 3,0 20,2
Estland 47,7 26,3 18,1 3,3 3,9 7,3 57,5
Finland 64,8 18,9 39,3 6,5 4,9 6,4 39,3
Frankrijk 57,7 11,3 31,9 14,5 5,0 4,9 34,5
Griekenland 57,7 11,0 36,1 10,6 9,7 7,1 49,5
Hongarije 29,0 9,5 11,7 7,8 3,1 4,6 31,1
Ierland 57,3 7,8 35,1 14,5 3,0 13,9 30,4
Italië 53,8 14,2 29,9 9,7 5,5 6,9 14,2
Kroatië 48,0 9,3 24,3 14,4 4,9 3,1 32,4
Letland 30,3 7,8 13,5 8,9 4,1 3,9 28,9
Litouwen 50,5 15,9 24,9 9,7 11,4 3,3 43,9
Luxemburg 63,8 11,0 33,5 19,2 2,3 2,5 24,8
Malta 33,9 7,0 19,8 7,0 3,5 4,8 14,3
Nederland 59,7 27,3 24,9 7,4 4,3 6,1 28,9
Oostenrijk 62,0 10,3 37,6 14,1 7,2 5,4 50,2
Polen 22,0 9,7 8,0 4,3 3,3 2,9 30,7
Portugal 66,9 19,0 39,5 8,3 4,5 5,3 18,1
Roemenië 10,2 2,5 2,9 4,8 4,0 0,7 33,7
Slovenië 39,8 11,3 19,9 8,5 4,9 3,8 44,7
Slowakije 30,7 9,5 13,8 7,5 7,5 12,7 41,0
Spanje 36,9 8,9 13,8 14,2 9,5 9,8 32,1
Tsjechië 46,3 13,6 23,6 9,0 6,6 6,4 38,3
Verenigd Koninkrijk 58,7 18,2 26,3 14,2 7,9 7,6 69,3
Zweden 54,2 17,1 25,5 11,6 4,9 3,8 33,3
 
IJsland 55,3 14,9 35,2 5,2 . . 47,5
Noorwegen 71,0 16,5 43,9 10,6 3,7 3,6 37,4
Zwitserland 72,6 13,0 35,4 24,2 11,2 3,1 21,4

Bron:Eurostat.

1)Bedrijven met tien of meer werkzame personen.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

Judit Arends-Tóth

Raymond Kleingeld

Laura Wielenga-van der Pijl

Rik van Roekel

Ron de Heij

Astrid Pleijers

Francis van der Mooren

Overige bijdragen

John Bechholz

Marijke Hartgers

Cor Kragt

Kasper Leufkens

Linda Muller-Geuzinge

Hugo de Bondt

David Gies

Jacqueline van Beuningen

Yuri Boskamp

Eric Wassink

Eindredactie

Ron de Heij