Statistische bijlage

2.2.1aWerkzame ICT'ers naar achtergrondkenmerken

Werkzame ICT'ers Werkzame beroepsbevolking (internationale definitie)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017
x 1 000
Totaal 336 335 336 339 349 370 378 380 8 579
 
Positie in werkkring
Werknemers vast dienstverband, vaste uren 252 250 254 253 254 273 279 278 5 206
Werknemers flexibele arbeidsrelatie 31 29 28 36 40 38 42 44 1 948
Zelfstandigen 53 55 53 50 56 59 57 59 1 425
% van het totale aantal werkzame ICT'ers % van werkzame beroepsbevolking
Beroepentypering werkkring (ISCO 2008)
ISCO 133 6 5 5 8 8 6 4 5
ISCO 215 4 4 4 4 4 4 3 4
ISCO 250 18 18 17 3 3 3 2 1
ISCO 251 31 27 29 49 51 52 55 56
ISCO 252 28 31 31 19 17 17 17 17
ISCO 350 2 2 1 0 1 1 1 0
ISCO 351 4 3 4 10 10 9 10 10
ISCO 352 3 4 4 4 4 4 4 4
ISCO 742 5 4 5 3 3 3 3 3
 
Positie in werkkring
Werknemers vast dienstverband, vaste uren 75 75 76 75 73 74 74 73 61
Werknemers flexibele arbeidsrelatie 9 9 8 11 11 10 11 11 23
Zelfstandigen 16 17 16 15 16 16 15 15 17
 
Arbeidsduur per week
minder dan 12 uur 2 2 3 3 3 3 3 2 11
12 tot 20 uur 1 1 2 1 2 1 1 1 8
20 tot 35 uur 14 14 14 14 14 15 14 16 30
35 uur of meer 82 82 82 81 81 80 82 80 51
Leeftijd
15 tot 25 jaar 7 6 5 6 7 6 6 6 15
25 tot 35 jaar 28 27 27 26 26 26 27 27 21
35 tot 45 jaar 34 33 32 30 30 28 27 26 20
45 tot 55 jaar 23 24 25 25 25 27 27 26 24
55 tot 65 jaar 8 10 10 11 11 12 13 13 17
65 tot 75 jaar 0 0 1 1 1 1 1 1 2
 
Onderwijsniveau
Basisonderwijs 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Vmbo-b/k, mbo1 3 3 3 3 2 2 2 2 9
Vmbo-g/t, havo-, vwo-onderbouw 3 3 3 3 3 3 3 3 7
Mbo2 en mbo3 5 5 5 8 8 8 8 7 16
Mbo4 19 19 19 14 15 15 14 15 16
Havo, vwo 13 14 12 12 11 11 11 11 9
Hbo-, wo-bachelor 36 36 37 36 37 38 38 38 22
Hbo-, wo-master, doctor 20 19 19 21 23 22 22 24 14
Weet niet of onbekend 1 1 1 1 0 1 1 0 1
 
Geslacht
Man 90 91 90 88 89 88 87 86 54
Vrouw 10 9 10 12 11 12 13 14 46
 
Herkomst
Nederlandse achtergrond 81 81 79 80 79 80 79 79 80
Niet-westerse migratieachtergrond 9 9 10 9 10 10 10 10 10
Westerse migratieachtergrond 11 10 11 11 12 10 11 11 10
Migratieachtergrond onbekend 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bron:CBS, Enquête Beroepsbevolking.

2.2.2aWerkzame ICT'ers naar bedrijfstak (SBI 2008)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016
x 1 000 % van werkzame beroepsbevolking (internationaal)
Totaal bedrijfstakken 336 335 336 339 349 370 378 4,5
A - Landbouw, bosbouw en visserij 0 0 0 0 0 1 1 0,3
B - Winning van delfstoffen 0 1 1 1 1 1 1 .
C - Industrie 27 28 30 30 30 30 30 3,7
D - Energie 4 3 4 4 3 3 4 11,8
E - Water 2 1 1 2 1 1 1 2,2
F - Bouwnijverheid 8 7 7 9 10 10 9 2,2
G - Handel 18 22 23 25 29 29 30 2,4
H - Vervoer en opslag 7 7 7 6 7 9 9 2,4
I - Logies, maaltijd- en drankverstrekking 1 1 0 1 1 1 1 0,3
J - Informatie en communicatie 156 149 142 114 117 126 134 47,9
JA - Media 7 10 9 7 7 9 8 13,5
JB – Telecommu­nicatie. 16 13 15 9 10 12 11 34,4
JC – Informatie­dienst­verlening 133 126 117 98 99 105 115 61,8
K - Financiële instellingen 19 19 22 31 28 30 34 12,6
L - Onroerend goed 1 2 2 1 1 1 1 1,8
M – Advies en onderzoek 22 22 25 30 33 35 29 4,9
N - Overige zakelijke dienstverlening 9 10 10 11 11 12 11 2,4
O - Overheid 22 23 23 29 30 32 30 6,1
P - Onderwijs 11 13 11 11 10 12 12 2,1
Q - Gezondheids- en welzijnszorg 13 13 13 13 14 14 14 1,1
R - Cultuur, sport en recreatie 4 4 4 4 5 4 4 2,3
S - Overige dienst­verlening 6 5 4 4 4 6 4 2,4
T - Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 0 0 0 0 0 0 0 .
U - Extraterritoriale organisa­ties en lichamen 0 0 0 0 0 0 0 .
Onbekend 5 5 6 13 14 15 18 4,0

Bron:CBS, Enquête Beroepsbevolking.

2.4.2aExportwaarde van ICT-diensten1)

  2007 2011 2015
% van totale waarde wereldexport ICT-diensten2)
Ierland . 11,56 13,65
India 10,11 12,28 11,67
Nederland . . 7,83
Verenigde Staten 7,12 7,61 7,61
Duitsland 5,77 6,16 5,99
China 1,95 3,63 5,21
Verenigd Koninkrijk 6,81 5,48 5,15
Frankrijk . 3,94 3,53
Zweden 2,86 3,30 3,34
Zwitserland 2,12 2,38 2,89
België . 2,44 2,34
Israël 2,13 1,92 2,01
Italië 3,09 2,22 1,82
Canada 2,32 2,61 1,37
Singapore 0,66 1,01 1,36
Polen 0,39 0,68 0,93
Rusland 0,80 0,81 0,84
Denemarken 0,90 0,67 0,82
Zuid-Korea 0,32 0,34 0,74
Filippijnen 0,48 0,72 0,73
Japan 0,54 0,51 0,69
Hongkong 0,29 0,57 0,60
Maleisië 0,51 0,63 0,56
Tsjechië 0,54 0,61 0,55

Bron:UNCTAD.

1)ICT-diensten zijn hier gedefinieerd als telecommunicatie en computer- en informatiediensten.

2)Gemeten in US-dollars.

2.4.3aExport en import van ICT-goederen, 20151)

  Export Import
x mln US-dollar
Hongkong 302 010 312 383
Verenigde Staten 210 526 443 853
Duitsland 149 289 154 924
Zuid-Korea 143 929 82 341
Japan 107 472 110 226
Nederland 69 545 73 900
Frankrijk 40 951 64 404
Tsjechië 35 211 32 189
Verenigd Koninkrijk 31 825 74 675
Italië 28 189 37 445
Polen 27 989 27 186
Hongarije 23 708 20 159
Oostenrijk 20 828 22 732
België 17 992 21 665
Slowakije 17 308 16 171
Zweden 15 772 21 638
Canada 14 471 48 815
Ierland 13 299 8 351
Denemarken 6 907 10 804
Finland 4 495 7 521

Bron:OESO, ICTS-database.

1)ICT-goederen betreffen de goederengroepen 75,76 en 77 volgens de Standard International Trade Classification (SITC3).

3.1.2aHuishoudens met (breedband)internet, 2017

  Huishoudens met internet Huishoudens met breedbandinternet
% van huishoudens1)
Nederland 98 98
Luxemburg 97 97
Zweden 95 93
Finland 94 93
Verenigd Koninkrijk 94 93
Denemarken 97 92
Duitsland 93 92
Oostenrijk 89 88
Ierland 88 88
Estland 88 87
EU-28 87 85
Malta 85 85
België 86 84
Spanje 83 83
Tsjechië 83 83
Slovenië 82 82
Hongarije 82 82
Frankrijk 86 79
Italië 81 79
Slowakije 81 79
Cyprus 79 79
Polen 82 78
Letland 79 76
Portugal 77 76
Kroatië 76 76
Litouwen 75 75
Roemenië 76 74
Griekenland 71 71
Bulgarije 67 67

Bron:Eurostat.

1)Particuliere huishoudens met ten minste één persoon van 16 tot en met 74 jaar

3.4.3aTotale ICT-vaardigheden in EU, 20161)

  Geen Weinig Basis Meer dan basis
% van personen van 16 tot en met 74 jaar
Luxemburg 0 11 32 54
Denemarken 1 19 25 53
Nederland 0 17 32 45
Finland 1 20 29 44
Verenigd Koninkrijk 1 25 26 43
Zweden 1 24 30 39
Estland 1 26 26 35
Oostenrijk 0 18 31 35
Duitsland 0 22 34 33
Kroatië 1 17 21 33
België 0 25 29 32
Malta 1 27 18 31
Spanje 2 25 23 31
EU-28 1 25 27 29
Litouwen 1 22 22 29
Slowakije 0 25 26 29
Frankrijk 1 29 28 28
Portugal 1 22 19 28
Slovenië 1 21 25 28
Letland 0 29 24 27
Ierland 1 37 19 25
Hongarije 0 28 28 24
Tsjechië 1 28 33 20
Cyprus 1 32 22 20
Griekenland 1 23 26 19
Italië 2 23 24 19
Polen 1 28 25 19
Bulgarije 1 33 16 10
Roemenië . 32 19 9

Bron:Eurostat.

1)De percentages hebben betrekking op personen die in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek internet gebruikt hebben. Om die reden tellen ze niet op tot 100: niet iedereen heeft in die drie maanden internet gebruikt.

4.1.3aBedrijven die aan het personeel apparatuur verstrekken voor mobiel internet, 20171)

  % van bedrijven2)
Denemarken 92
Finland 92
Litouwen 88
Kroatië 83
Slowakije 82
Oostenrijk 81
Slovenië 81
Spanje 80
Tsjechië 79
Luxemburg 79
Noorwegen 79
Malta 78
Nederland 77
Zweden 77
Ierland 76
Frankrijk 75
Estland 74
Letland 73
België 72
Italië 71
Portugal 71
EU-28 70
Hongarije 70
Polen 70
Duitsland 66
Cyprus 61
Griekenland 52
Bulgarije 51
Roemenië 50

Bron:Eurostat.

1)Door het bedrijf verstrekte draagbare apparatuur, zoals draagbare computers of smartphones, waarmee voor het eigen werk een mobiele verbinding gelegd kan worden met het internet. Wanneer de verbinding uitsluitend via wifi gelegd kan worden, en niet via mobiele-telefoonnetwerken, wordt deze apparatuur niet meegeteld.

2)Bedrijven met 10 of meer werkzame personen, exclusief financiële instellingen en gezondheidszorg.

4.2.6aBedrijven met ICT-vacatures, 20171)

  had ICT-vacatures had ICT-vacatures, maar geen moeite om deze te vervullen had moeite om de ICT-vacatures te vervullen
% van bedrijven2)
België 13 6 7
Estland 13 6 8
Luxemburg 13 5 9
Nederland 13 5 8
Denemarken 12 5 7
Ierland 12 6 6
Malta 12 4 8
Spanje 11 8 2
Hongarije 11 5 6
Oostenrijk 10 3 6
Finland 10 4 6
Zweden 10 4 5
Verenigd Koninkrijk 10 5 5
IJsland 10 7 2
Frankrijk 9 5 4
Cyprus 9 5 4
Litouwen 9 5 4
EU-28 8 4 4
Bulgarije 8 4 4
Duitsland 8 3 5
Kroatië 8 3 5
Tsjechië 7 2 5
Slovenië 7 3 4
Griekenland 6 3 3
Italië 6 3 2
Portugal 6 4 2
Slowakije 6 3 3
Noorwegen 6 5 2
Polen 5 4 2
Letland 4 2 2
Roemenië 4 3 1

Bron:Eurostat.

1)Bedrijven die ICT-specialisten hebben aangenomen, of hadden willen aannemen.

2)Bedrijven met 10 of meer werkzame personen, exclusief financiële instellingen en gezondheidszorg.

4.3.3aBedrijven die sociale media gebruiken, 2017

  % van bedrijven1)
IJsland 79
Malta 74
Noorwegen 72
Denemarken 68
Ierland 68
Nederland 68
Cyprus 67
Zweden 65
Finland 63
Verenigd Koninkrijk 63
België 58
Luxemburg 54
Oostenrijk 53
Spanje 51
Griekenland 50
Litouwen 50
EU-28 47
Slovenië 47
Portugal 46
Duitsland 45
Kroatië 45
Italië 44
Frankrijk 41
Estland 40
Slowakije 39
Hongarije 38
Tsjechië 36
Roemenië 35
Bulgarije 34
Letland 30
Polen 27

Bron:Eurostat.

1)Bedrijven met 10 of meer werkzame personen, exclusief financiële instellingen en gezondheidszorg.

4.3.5aGebruik van typen sociale media per bedrijfstak, 2017

  Sociale netwerken
(bijv. Facebook)
(Micro)blogs
(bijv. Twitter)
Multimedia
(bijv. YouTube, Flickr, Picasa)
Wiki's
% van bedrijven1)
Totaal 67 29 29 7
 
Informatie en communicatie 81 57 50 30
ICT-sector 80 53 47 29
Horeca 77 27 23 3
Onroerend goed 74 44 35 8
Advies en onderzoek 73 44 34 10
  w.o. Researchinstellingen 71 46 39 12
Gezondheidszorg 68 33 28 5
Handel 67 27 30 6
Financiële instellingen 65 42 34 14
Overige dienstverlening 65 27 21 7
Energie & water 64 32 29 8
Industrie 61 21 29 5
Bouw 58 21 22 2
Transport 52 16 21 6

Bron:CBS, ICT-gebruik bedrijven.

1)Bedrijven met 10 of meer werkzame personen.

4.3.6aGebruik van typen sociale media door bedrijven, 2017

  Sociale netwerken
(bijv. Facebook)
(Micro)blogs
(bijv. Twitter)
Multimedia
(bijv. YouTube, Flickr, Picasa)
Wiki's
% van bedrijven1)
IJsland 77 16 17 3
Malta 73 15 21 5
Noorwegen 71 11 15 5
Denemarken 67 12 25 5
Ierland 67 32 23 6
Nederland 66 29 29 7
Cyprus 65 28 27 5
Zweden 63 14 20 8
Finland 61 17 24 6
Verenigd Koninkrijk 60 42 19 5
België 57 17 17 7
Luxemburg 52 13 15 9
Oostenrijk 51 10 18 6
Griekenland 49 13 15 3
Spanje 49 21 23 5
Litouwen 47 10 17 12
EU-28 45 14 16 5
Portugal 45 7 15 3
Slovenië 45 7 17 2
Italië 42 8 16 3
Kroatië 41 7 13 7
Duitsland 40 7 14 7
Estland 39 7 11 5
Frankrijk 39 12 11 4
Hongarije 36 5 13 5
Slowakije 35 8 14 6
Bulgarije 34 4 7 3
Tsjechië 34 7 11 4
Roemenië 34 5 7 3
Letland 29 9 9 3
Polen 26 5 9 2

Bron:Eurostat.

1)Bedrijven met 10 of meer werkzame personen, exclusief financiële instellingen en gezondheidszorg.

4.4.1aBedrijven die e-facturen verzenden naar zakenpartners, 20151)

  % van bedrijven2)
Finland 72
Denemarken 64
Slovenië 57
Noorwegen 47
Zweden 33
Italië 30
Oostenrijk 25
Spanje 25
Litouwen 24
Nederland 19
Portugal 19
Estland 19
Letland 19
EU-28 18
België 16
Duitsland 16
Ierland 15
Frankrijk 15
Slowakije 15
Tsjechië 13
Polen 13
Luxemburg 11
Kroatië 10
Bulgarije 10
Malta 9
Roemenië 9
Hongarije 8
Cyprus 6
Verenigd Koninkrijk 5
Griekenland 3

Bron:Eurostat.

1)Dit betreft uitsluitend e-facturen die bedrijven naar andere bedrijven of overheidsorganisaties hebben gestuurd.

2)Bedrijven met 10 of meer werkzame personen, exclusief financiële instellingen en gezondheidszorg.

4.4.4aBedrijven die e-facturen ontvangen, 2015

  % van bedrijven1)
Finland 70
Noorwegen 62
Letland 46
Bulgarije 46
België 43
Portugal 41
Litouwen 40
Nederland 40
Slowakije 37
Estland 35
Polen 35
Denemarken 34
Frankrijk 33
Zweden 31
Slovenië 30
Malta 30
Hongarije 30
Ierland 29
EU-28 26
Duitsland 25
Griekenland 23
Oostenrijk 21
Italië 20
Spanje 18
Luxemburg 18
Kroatië 18
Verenigd Koninkrijk 18
Tsjechië 17
Cyprus 14
Roemenië 12

Bron:Eurostat.

1)Bedrijven met 10 of meer werkzame personen, exclusief financiële instellingen en gezondheidszorg.

4.5.5aBedrijven die inkopen via e‑commerce, 2016

  % van bedrijven1)
Oostenrijk 63
Noorwegen 58
Tsjechië 57
Nederland 57
Duitsland 56
Zweden 56
Frankrijk 51
Verenigd Koninkrijk 51
Ierland 48
EU-28 45
België 44
Italië 43
Cyprus 41
Luxemburg 38
Hongarije 38
Polen 33
Spanje 32
Letland 31
Litouwen 28
Kroatië 26
Estland 25
Portugal 25
Slowakije 22
Bulgarije 13
Roemenië 12
Griekenland 11

Bron:Eurostat.

1)Bedrijven met 10 of meer werkzame personen, exclusief financiële instellingen en gezondheidszorg.

4.7.2aBig-data-analyse door bedrijven, 2016

  Big-data-analyse uitgevoerd1) Analyse uitgevoerd door
  Eigen personeel2) Andere bedrijven
% van bedrijven3)
Totaal 23 20 7
 
Bedrijfstak
ICT-sector 39 38 7
Informatie en communicatie 41 40 8
  w.o. Telecommunicatie 40 40 2
  w.o. Uitgeverijen, film, radio en tv 40 39 12
  w.o. IT- en informatiedienstverlening 41 40 8
Energie & water 32 30 13
Transport 31 27 11
Financiële instellingen 34 33 9
  w.o. Verzekeringen 52 50 24
Handel 24 22 8
Advies en onderzoek 28 26 8
  w.o. Researchinstellingen 38 38 7
Bouw 18 15 6
Horeca 11 6 6
Industrie 19 17 6
Gezondheidszorg 17 14 8
Overige dienstverlening 22 20 6
  w.o. Reisbureaus4) 40 39 18
Onroerend goed 21 18 7
 
Bedrijfsomvang
10 tot 20 werkzame personen 17 14 6
20 tot 50 werkzame personen 23 21 6
50 tot 100 werkzame personen 30 29 8
100 tot 250 werkzame personen 39 35 13
250 tot 500 werkzame personen 46 44 15
500 of meer werkzame personen 55 52 23

Bron:CBS, ICT-gebruik bedrijven.

1)Analyses zelf uitgevoerd en/of laten uitvoeren door andere bedrijven.

2)Medewerkers van het eigen bedrijf, inclusief moeder-, dochter- of zustermaatschappijen.

3)Bedrijven met 10 of meer werkzame personen.

4)Reisbureaus, reisorganisatie en -info.

5.4.1aAangevraagde patenten bij het Europees octrooibureau1)

  2013 2014 2013 2014
per mln inwoners per mld euro R&D-uitgaven
Zweden 338,95 350,41 224,83 248,29
Finland 321,58 341,72 261,09 286,06
Duitsland 261,24 256,97 268,75 250,46
Denemarken 242,18 245,12 173,89 173,47
Nederland 200,72 206,23 264,29 265,44
Frankrijk 136,86 138,74 188,98 189,86
België 137,63 137,73 160,93 156,28
EU-28 112,03 111,97 206,72 200,53
Verenigd Koninkrijk 84,02 83,58 157,93 140,25
Ierland 71,69 71,83 119,41 115,21

Bron:Eurostat.

1)Voorlopige cijfers.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Copyright foto’s: Hollandse Hoogte

Disclaimer en copyright

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2017–2018 2017 tot en met 2018
2017/2018 Het gemiddelde over de jaren 2017 tot en met 2018
2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2017 en eindigend in 2018
2015/’16–2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2015/’16 tot en met 2017/’18

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

C. Atmé

J. Arends-Tóth

J.W.A. van Beuningen

A.J. Dieleman

N.M. Heerschap

H.N. de Heij

R. Kleingeld

V.S. Lalta

G.J.H. Linden

Q.A. Meertens

N.R.M. Pouw

Overige bijdragen

J.B.G. Boskamp

J.J.T. Bechholz

H. de Bondt

D.J. Gies

C.M. Kragt

A.D. Kuipers

A. van Loon

M.H.J. Souren

Eindredactie

V.S. Lalta

G.H. Wassink

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Datum: 7 maart 2019

In de tekst behorende bij tabel 2.4.1 is geschreven dat Nederland in 2016 voor 51 miljard euro aan ICT-goederen en -diensten importeerde. Dit moet echter 61 miljard zijn zoals ook in de tabel is vermeld. Deze fout is ook in de samenvatting terecht gekomen. Hierin staat onder het kopje Internationale handel in ICT (2.4) ook dat Nederland in 2016 voor 51 miljard euro aan ICT-goederen en -diensten importeerde. Dit moet 61 miljard euro zijn.