Literatuur

Hoofdstuk 1

CBS (2010), Kennis en economie 2009, Den Haag/Heerlen.

Europese Commissie (2018), Digital Economy and Society Index, 2018. https://digital-agenda-data.eu/datasets/desi.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (2018), Nederlandse Digitaliseringsstrategie, 2018.

Hoofdstuk 3

Beuningen, J. van, en R. Kloosterman (2018), Opvattingen over sociale media, Statistische Trends. https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/20/opvattingen-over-sociale-media.

Newcom.nl, 2018, Nationale sociale media onderzoek 2018, Newcom Research & Consultancy B.V., Enschede/ Amsterdam. https://www.newcom.nl/socialmedia2018?page=socialmedia2018.

Hoofdstuk 4

Europese Commissie (2009), Preparing for our future: Developing a common strategy for key enabling technologies in the EU, Europese Commissie, Brussel.

Europese Commissie (2010c), De voordelen van elektronische facturering voor Europa benutten – Mededeling van de commissie aan het Europees parlement, de raad, het Europees economisch en sociaal comité en het comité van de regio’s, Europese Commissie, Brussel. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0712&from=EN.

NCSC (2015), Cybersecuritybeeld Nederland 2014.https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2015/10/14/cybersecuritybeeld-nederland-csbn-2015/25760-csbn-2015-v6.2-web.pdf.

World Economic Forum (2015), The Global Information Technology Report 2014.

Economist Intelligence Unit, the (2014), The ICT Globalisation Index – A report from The Economist Intelligence Unit, The Economist Intelligence Unit Limited, 2014.

Deloitte (2013), Digital Infrastructure in the Netherlands – The Third Mainport. https://digitale-infrastructuur.nl/uploads/document/doc/7/NL_Digital_Infrastructure_-_Our_Third_Main_Port_-_Final_version_20131113.pdf.

Hoofdstuk 5

5.1

CBS (2016), ICT, Kennis en Economie 2016, Den Haag/Heerlen.

CBS (2018), 1,5 miljard euro uitgegeven bij Europese webwinkels, 24 mei 2018.

Europese Commissie (2006), Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax, 2006.

5.2

CBS (2018a), Statistiek ICT-gebruik door personen 2017, Heerlen.

CBS (2018b), Statistiek ICT-gebruik door bedrijven 2017, Den Haag.

Dijck, J. van, T. Poell en M. de Waal (2016), De platformsamenleving, KNAW, ISBN 9789462984615.

Eurostat (2017), Measuring the digital collaborative economy, Luxembourg.

Frenken, K. (2016), Deeleconomie onder één noemer, Oratie, Universiteit Utrecht, ISBN 9789062664191.

Gartner (2014), The Nexus of Forces Is creating the digital business, zie https://www.gartner.com/doc/2933218?srcId=1-3132930191.

Heerschap, N., N. Pouw en C. Atmé (2018), Measuring online platforms, CBS & UvA, Den Haag en Amsterdam.

Kepinski, W en A. Bakas (2016), De Digitale transformatie, Bakas Books BV, ISBN 9789491932298.

Kreijveld, M. (2014), De kracht van platformen, Vakmedianet, ISBN 9789462760097.

OESO (2017a), Going digital: making the transformation work for growth and well-being, Parijs.

OESO (2017b), Vectors of digital transformation, Parijs.

Office of National Statistics (ONS) (2017), The feasibility of measuring the sharing economy, Londen.

5.3

CBS (2018), Statistiek ICT-gebruik huishoudens en personen, Heerlen.

WorldDAB (2018), WorldDAB Global Summary.

Nationaal Luisteronderzoek (2018), data verstrekt op aanvraag.

NLO, NOM, SKO en Vinex (2017), Media Standaard Survey 2017.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Copyright foto’s: Hollandse Hoogte

Disclaimer en copyright

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2017–2018 2017 tot en met 2018
2017/2018 Het gemiddelde over de jaren 2017 tot en met 2018
2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2017 en eindigend in 2018
2015/’16–2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2015/’16 tot en met 2017/’18

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

C. Atmé

J. Arends-Tóth

J.W.A. van Beuningen

A.J. Dieleman

N.M. Heerschap

H.N. de Heij

R. Kleingeld

V.S. Lalta

G.J.H. Linden

Q.A. Meertens

N.R.M. Pouw

Overige bijdragen

J.B.G. Boskamp

J.J.T. Bechholz

H. de Bondt

D.J. Gies

C.M. Kragt

A.D. Kuipers

A. van Loon

M.H.J. Souren

Eindredactie

V.S. Lalta

G.H. Wassink

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Datum: 7 maart 2019

In de tekst behorende bij tabel 2.4.1 is geschreven dat Nederland in 2016 voor 51 miljard euro aan ICT-goederen en -diensten importeerde. Dit moet echter 61 miljard zijn zoals ook in de tabel is vermeld. Deze fout is ook in de samenvatting terecht gekomen. Hierin staat onder het kopje Internationale handel in ICT (2.4) ook dat Nederland in 2016 voor 51 miljard euro aan ICT-goederen en -diensten importeerde. Dit moet 61 miljard euro zijn.