Foto omschrijving: Het stadsterras op de bieb in Rotterdam wordt weer opgebouwd omdat het morgen 18 graden word.

Literatuur

Biersteker, B. & L. Nauta (2019), Weinig bewijs voor mkb-’financieringskloof’, Rabobank: Utrecht.

Dubovik, A. (2019), Measuring Credit Rationing of Dutch Firms, Centraal Planbureau: Den Haag.

Dubovik, A., F. van Solinge & K. van der Wiel (2019), Mkb-bankfinanciering in Europees perspectief, Centraal Planbureau: Den Haag.

Hebbink, G., M. Kruidhof & J.W. Slingenberg (2014), Kredietverlening en bancair kapitaal, DNB Occasional Studies 12, 3, De Nederlandsche Bank: Amsterdam.

Kempen (2017), Direct lending – de kenmerken en de drivers, white paper: Amsterdam.

Koning, R. (2019), Vijf jaar Nederlandse kredietunies: Quickscan naar het functioneren van kredietunies en hun brancheorganisaties, KplusV: Amsterdam.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (2019), Meer ruimte voor het mkb: Mkb-actieplan voortgangsrapportage 2019: Den Haag.

Nauta, L. & B. Biersteker (2019), Alternatieve financieringsvormen voor het mkb blijven groeien, Rabobank: Utrecht.

NEMACC (2019), Financiering in het mkb en de rol van de mkb-accountant: Onderzoek naar kennis en kunde, competenties en factoren die de mkb-accountant belemmeren dan wel stimuleren: Zwolle.

Smith, L. (2013), Ripe for the Picking: a Guide to Alternative Sources of Finance, CBI.

Span, T., K. Keller & E. Onat (2019), Financieringsmonitor 2018, Centraal Bureau voor de Statistiek: Den Haag/Heerlen.

Stichting Mkb Financiering (2019), Onderzoek non-bancaire financiering 2019: Amsterdam.

TechLeap.NL (2019), Gender diversity in the Netherlands: Startup & scaleup report October 2019.

Van de Kerkhof, J. J. Storms & A. Willemsen, NVP onderzoek private equity en venture capital: marktcijfers 2018, PwC Corporate Finance.

Van der Wiel, K., B. Hendriks, B. Soederhuizen, F. van Solinge, B. Vogt & L. Zhang (2019),

Risicorapportage financiële markten 2019, Centraal Planbureau: Den Haag.

Van Poll, M. (2019), Snelle opmars direct lending: een vloek of een zegen?, Het Financieele Dagblad: Amsterdam.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

Tommy Span

Remco Kaashoek

Krista Keller

Dashboard

Stephen Verschuren

Mirjam Zengers

Met medewerking van

Henri Demarteau

Chantal Lemmens-Dirix

Femke Hitzert

Stefan Hoefsmit

Remco Paulissen

Manuela Schols

Vragen over deze publicatie kunnen gestuurd worden aan het CBS-CvB onder vermelding van het referentienummer 181015. Ons e-mailadres is maatwerk@cbs.nl.