Foto omschrijving: Ouderen met een bosje tulpen.

Vertrouwen

Naast het meedoen met, is het vertrouwen in de samenleving een belangrijke graadmeter voor de sociale cohesie. Nederland scoort binnen Europa hoog op het vertrouwen, in zowel de medemens, als in maatschappelijke en politieke instituties. Hoe is het in andere Europese landen gesteld met het vertrouwen?

Meetlat-20-Vertrouwen P T PL FR SI HU ES CZ BE DE UK L T A T EE IE SE NL DK* FI 67,6% V ert r o u w e n i n a n d e r e m e n s e n , 2016 (*2014) B r on: CBS , Eu r op e an Social Sur ve y

Nederlanders hebben veel vertrouwen in de medemens. Twee op de drie personen in Nederland hebben vertrouwen in andere mensen. Alleen in Finland en Denemarken is het onderlinge vertrouwen met ruim driekwart nog hoger. De contrasten met andere Europese landen zijn groot. Zo heeft in onze buurlanden België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk minder dan de helft van de bevolking vertrouwen in de medemens. De laagste vertrouwensscore is met minder dan een kwart voorbehouden aan Portugal, Polen, Frankrijk en Slovenië.

Vertrouwen in rechtssysteem

In Nederland heeft 71 procent van de bevolking vertrouwen in het rechtssysteem. Alleen inwoners van Denemarken en Finland hebben met meer dan 80 procent nog meer fiducie in het functioneren van de rechterlijke macht. De verschillen met andere landen zijn opnieuw fors. Onderaan de vertrouwensladder bevinden zich Slovenië en Polen: minder dan een kwart van de inwoners daar heeft vertrouwen in het rechtssysteem. Ook in Spanje en Portugal is er veel wantrouwen in dit instituut.

60% Nederlanders heeft vertrouwen in het nationaal parlement
17% van de Polen

Veel scepsis over parlement

Vertrouwen in de politiek is een belangrijke graadmeter voor het democratische gehalte van de samenleving. Bijna 60 procent van de Nederlandse bevolking heeft vertrouwen in het nationaal parlement. Daarmee loopt Nederland voorop in Europa, samen met Zweden, Denemarken en Finland. Vooral in Polen en Slovenië zijn de burgers sceptisch over het functioneren van hun parlement.

In veel landen is ook het vertrouwen in politici laag. Maximaal een op de tien inwoners van Frankrijk, Spanje, Portugal, Polen en Slovenië vertrouwt zijn volksvertegenwoordigers en de politieke partijen.

Alleen in Litouwen heeft een krappe meerderheid vertrouwen in het Europees Parlement. Iets minder dan de helft van de inwoners van Finland heeft daar vertrouwen in. In Nederland is dit 41 procent. Hekkensluiters zijn Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk waar minder dan een kwart van de bevolking vertrouwen heeft in het Europees Parlement.

Bron

European Social Survey

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.