Foto omschrijving: Twee ouderen wandelen met een stok op straat pensioen actief sport sporten.

Levensverwachting

Levensverwachting zegt iets over de lengte van het leven, op basis van sterftekansen. In 2016 was de levensverwachting van Nederlanders bij geboorte 81,7 jaar. Hoe verschillen mannen en vrouwen daarin, en hoe verhoudt Nederland zich tot andere EU-landen? Hoe is dat voor de gezonde levensverwachting?

Meetlat-13-levensverwachting BG L T L V RO HU PL EE HR CZ DK EU DE SI SK UK P T GR BE FI NL IE A T SE M T C Y FR L U I T ES 81,0 ja r en 81,7 ja r en L e v e n s v er w a c h t i n g b i j g ebo o r t e , 2016

In de Europese Unie was de levensverwachting bij geboorte in 2016 gemiddeld 81,0 jaar. Spanje (83,5 jaar) en Italië (83,4 jaar) kennen binnen de EU-28 de hoogste levensverwachting. Inwoners van Bulgarije, Letland en Litouwen zitten met 74,9 jaar zes jaar onder het EU-gemiddelde. In Nederland was de levensverwachting bij geboorte 81,7 jaar.

Voor vrouwen lag de levensverwachting in de Europese Unie gemiddeld op 83,6 jaar, voor mannen op 78,2 jaar. De levensverwachting van Nederlandse mannen lag met 80,0 jaar bijna 2 jaar boven het EU-gemiddelde. De levensverwachting van Nederlandse vrouwen (83,2 jaar) lag dicht bij het EU-gemiddelde.

Gezonde levensverwachting Nederlandse vrouwen relatief laag

Mensen worden wel steeds ouder, maar worden ze dat ook in een goede staat van gezondheid? De gezonde levensverwachting geeft het verwachte aantal levensjaren zonder dat mensen beperkt zijn in hun normale activiteiten als gevolg van een gezondheidsprobleem.

Nederlandse mannen en vrouwen rapporteren relatief vaak dergelijke beperkingen. Dit geldt het sterkst voor (jongere) vrouwen. De gezonde levensverwachting (bij geboorte) van Nederlandse vrouwen zit daardoor met 57,8 jaar duidelijk onder het EU-gemiddelde van 64,2 jaar. Binnen de Europese Unie loopt de gezonde levensverwachting van vrouwen uiteen van 54,9 jaar in Letland tot 73,3 jaar in Zweden.

De gezonde levensverwachting van Nederlandse mannen ligt met 62,8 jaar dicht bij het EU-gemiddelde van 63,5 jaar. Mannen uit de Baltische landen hebben de laagste gezonde levensverwachting bij geboorte, mannen uit Zweden de hoogste.

57,8 jaar was de gezonde levensverwachting voor Nederlandse vrouwen in 2016
64,2 jaar was dat gemiddeld in de EU

Bronnen

Eurostat – Levensverwachting

Eurostat – Gezonde levensverwachting

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.