Foto omschrijving: Open Huis in Pontsteiger in de Amsterdamse Houthavens gelegen aan de Spaarndammerdijk. Er is een modelwoning te bezichtigen en het verhuurteam geeft uitleg en advies.

Huizenprijzen

De verkoopprijs van een Nederlandse nieuwbouwwoning nam in 2018 met 13 procent toe. Alleen in Slovenië stegen de prijzen meer. Huizenprijzen in Europa ontwikkelen zich grillig en verschillend. Hoeveel huishoudens in Europa hebben eigenlijk een eigen woning? En welk deel heeft nog een hypotheek?

Meetlat-15-prijzen-nieuwbouwwoningen I T DE FI C Y FR A T BE HR RO DE UK PL L U BU SK L V ES HU M T P T L T EE IE SE CZ NL SL 12,7% v e r andering t.o. v . 2017 Pr i j z e n n i e u wb o u w w o n i n g e n , 2018

De huizenprijzen in Nederland én Europa kennen een grillig verloop in de afgelopen tien jaar. De financiële crisis van 2008 echode lang door op de Nederlandse huizenmarkt. Na een daling tot 20 procent in de jaren 2012–2013 liepen de huizenprijzen ook weer relatief snel op in Nederland. In 2018 ligt de huizen­prijs­index Nederland nu ruim 4 procent hoger dan in 2008.

In de Europese Unie ligt de verkoopprijs van een koopwoning gemiddeld 12 procent hoger dan in 2008, maar er zijn grote verschillen zichtbaar. Sommige landen kenden niet of nauwelijks een daling en daar liepen de verkoopprijzen van koopwoningen gestaag op. Zweden zag de grootste prijsstijging in die periode, met ruim 70 procent. In elf landen liggen de prijzen in 2018 echter lager dan voor de crisis. In Spanje liggen de prijzen met ruim 19 procent het verst onder het niveau van 2008.

Eigenwoningbezit

In Nederland heeft bijna 70 procent van de bevolking een eigen woning Daarmee staat Nederland binnen de Europese Unie onderin de ­ranglijst. Vooral in de voormalige Oostbloklanden is het eigenwoningbezit relatief hoog, in de (grotere) West-Europese landen is het woningbezit juist relatief laag.

In geen enkel land zijn zoveel woningeigenaren die een hypotheek of lening hebben voor die woning als in Nederland. In Zweden en Denemarken zijn er ook relatief veel huizenbezitters met een hypotheek. In de meeste andere EU-landen is het aantal met hypotheek belaste eigenwoningen relatief half zo groot als in Nederland. In Roemenië hebben bijna alle huishoudens een eigen woning, en veruit het grootste deel van die woningen is leningvrij.

12% duurder dan in 2008 waren koopwoningen in de EU in 2018
4% was dat in Nederland

Bronnen

Eurostat – Index huizenprijzen

Eurostat – Housing statistics

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.