Foto omschrijving: NOP Agrowind, energiebedrijf RWE Essent en Westermeerwind bouwen een windpark op land en in het water van het IJsselmeer. De stroomproducent bouwt hier windmolens die 5 megawatt op land, en 3 megawatt op zee produceren. Siemens levert en installeert de turbines. Het bedrijf Turbine Transfers verzorgt met snelle bootjes de aan en afvoer van personeel dat op de werkschepen in in de turbines moet werken.

Hernieuwbare energie

Nederland is van alle EU-landen het verst verwijderd van het verwezenlijken van de doelstellingen voor hernieuwbare energie van 2020. In 2017 kwam 6,6 procent van de opgewerkte energie uit duurzame bronnen, zoals windmolens en zonnepanelen. In 2020 moet dat volgens de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie 14 procent zijn.

Meetlat-9-energie NL FR IE UK L U PL BE SI C Y P T M T DE ES EU GR A T L V HU RO I T CZ BG L T FI EE SE DK HR 2,5%-punt 7,4%-punt A f s t a n d t o t d o e l v o o r 2020 u i t EU-R i c h tl i jn H ern i e u w b a r e E n e r g i e , 2017

Elf lidstaten hebben hun doelstellingen voor de opwekking van hernieuwbare energie voor 2020 al gehaald. Zweden is koploper en wekt meer dan de helft (54,5 procent) van de energie op uit duurzame bronnen. Dat is ruim boven de doelstelling van 49 procent. Finland, Letland, Oostenrijk en Denemarken zitten boven 30 procent opgewekte duurzame energie.

Na Nederland is Frankrijk het verst van de doelstelling verwijderd, gevolgd door Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Luxemburg haalde in 2017 weliswaar minder energie uit hernieuwbare bronnen dan Nederland (6,4 procent), maar heeft met 11 procent een lagere doelstelling voor volgend jaar. De doelstellingen verschillen per land.

Relatief weinig biomassa gestookt in Nederland

Nederlandse huishoudens stoken relatief weinig hout (biomassa), mede omdat in bijna elk huis aardgas beschikbaar is. Daarnaast wekt Nederland nauwelijks energie uit waterkracht op. In tegenstelling tot Zweden en Finland kent Nederland geen grote papierindustrie waar biomassa wordt gebruikt als energiebron.

Energie uit hernieuwbare bronnen wordt gebruikt voor warmte, elektriciteit en vervoer. In 2017 was in Nederland bijna de helft van het verbruik van hernieuwbare energie bestemd voor warmte, ruim 40 procent voor elektriciteit en een kleine 10 procent voor vervoer.

11 EU-landen hebben 2020-doel hernieuwbare energie al bereikt
15% van gebruikte elektriciteit in Nederland in 2017 uit hernieuwbare bron

Elektriciteit uit wind, biomassa en zon

In 2018 produceerde Nederland 18 miljard kilowattuur (kWh) elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, dit is 15 procent van alle elektriciteit die in Nederland gebruikt wordt. Windmolens produceerden 9,9 miljard kWh en hebben daarmee het grootste aandeel in de productie van groene stroom. Verder is 4,8 miljard kWh afkomstig van biomassa en 3,2 miljard kWh van zonnepanelen.

Bron

Eurostat – Hernieuwbare energie

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.