Foto omschrijving: Het was de laatste zeegaande klant van de oudste containerterminal van de Rotterdamse haven. Het terrein in het stadsgebied wordt teruggegeven aan het Havenbedrijf Rotterdam (HbR).

Goederenhandel

Kleine, open economieën zoals die van Nederland en België zijn, meer dan veel andere Europese economieën, sterk afhankelijk van internationale goederenstromen. Hoe groot zijn die stromen in 2018 en wat zijn, bijvoorbeeld, de belangrijkste exportproducten?

Meetlat-19-goederenhandel C Y GR UK FR M T ES I T L U HR FI P T SE DK RO DE IE A T PO L V BG EE L T NL SI HU CZ SK BE 83% bbp Exp o rt w a a r d e t e n o p z i c h t e v an bb p, 2017

Nederland exporteerde in 2018 voor 612 miljard euro aan goederen naar het buitenland. Daarmee is Nederland de tweede goederenexporteur van de Europese Unie, op ruime afstand van Duitsland dat voor 1 334 miljard euro exporteerde. Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en België zijn samen goed voor een derde van de export van de EU. De overige 22 landen in de EU hebben samen ook een aandeel van ongeveer een derde. Kroatië, Estland, Luxemburg, Letland, Cyprus en Malta exporteerden in 2018 elk voor minder dan 15 miljard euro aan goederen. Malta had de kleinste goederenexport van de Europese Unie met ruim 2,5 miljard euro.

Veel doorvoer en wederuitvoer

Een belangrijke verklaring voor de relatief hoge export van Nederland zijn de omvangrijke doorvoer- en wederuitvoerstromen door ons land. Deze doorvoer, met of zonder lichte bewerking in Nederland, is onder andere zo groot dankzij de gunstige geografische ligging van Nederland, de Rotterdamse haven en de ervaring met complexe logistieke processen. Maar ook zonder doorvoer en wederuitvoer exporteert Nederland veel in vergelijking met andere EU‍-‍landen. Circa 55 procent van de Nederlandse export bestaat uit producten van eigen makelij.

€ 612 miljard aan goederenexport vanuit Nederland in 2018
75% ging naar een ander EU-land

EU-gerichte goederenexport

Mede door de doorvoerstromen is Nederland, meer dan de meeste andere EU‍-‍landen, op de Europese Unie gericht. Drie kwart van alle export vindt zijn bestemming in een ander EU‍-‍land. Voor de Europese Unie als geheel is dat 64 procent.

Alle EU-landen exporteren meer dan de helft van de goederen naar een ander EU‍-‍land, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk (47 procent) en Cyprus (28 procent). Het meest EU‍-‍gericht zijn de goederenexporten van Slowakije (86 procent), Tsjechië en Luxemburg (beiden 84 procent).

Nederland is zich de afgelopen tien jaar wel meer op landen buiten de Europese Unie gaan richten. Deze trend is nog duidelijker bij goederen van Nederlandse makelij. In 2008 was 73 procent van de export van Nederlandse makelij gericht op de Europese Unie en dat is gedaald tot 63 procent in 2018. Het goederenpakket van Nederlandse makelij met bestemming Europese Unie verschilt van het pakket dat naar andere landen gaat. Landbouwgoederen (28 procent) en chemische producten (22 procent) zijn toonaangevend bij de export naar EU‍-‍landen. Machines en vervoermaterieel zijn met een aandeel van 31 procent de voornaamste exportgoederen naar niet-EU‍-‍landen.

Bronnen

Eurostat – Exportwaarde

Eurostat – Productgroepen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.