Foto omschrijving: Een jongeman doet een inspanningstest terwijl hij aangesloten is aan meetapparatuur die hartslag, bloeddruk en zuurstofopname meten.

Gezondheidszorg

Nederland behoort tot de landen met de hoogste zorguitgaven in relatie tot het bruto binnenlands product. De uitgaven aan gezondheidszorg zijn niet alleen hoog, maar nemen ook bijna elk jaar toe. Economische groei, technologische ontwikkeling, bevolkingsgroei en vergrijzing zijn belangrijke factoren voor de groei van de uitgaven aan gezondheidszorg op lange termijn.

meetlat-12-gezondheidszorg RO L U L V PL L T EE C Y SK CZ HR HU IE BG EL SI I T ES P T FI UK EU BE NL DK A T SE DE FR 10,3% 9,9% U i t g a v e n a an g e z o n d h e i d s z o r g , 2016 (% bb p)

In Nederland werd in 2016 10,3 procent van het bruto binnenlands product uitgegeven aan gezondheidszorg. Dat is meer dan gemiddeld in de Europese Unie (9,9 procent). In Frankrijk en Duitsland zijn deze uitgaven hoger dan 11 procent. Het laagst, minder dan 7 procent van het bbp, zijn deze uitgaven in de Baltische landen, Polen, Roemenië en Luxemburg.

Veel uitgaven aan langdurige zorg

De hoge Nederlandse uitgaven komen vooral door relatief hoge uitgaven aan langdurige zorg (2,7 procent van het bbp, dat is wel exclusief begeleiding en huishoudelijke hulp, zodat met andere landen kan worden vergeleken). Alleen in Denemarken en Zweden zijn deze uitgaven nog hoger. Relatief hoog zijn in Nederland ook de uitgaven voor preventie. De uitgaven aan genees- en hulpmiddelen zijn in Nederland juist erg laag, 1,2 procent van het bbp tegen 1,8 procent gemiddeld in de landen van de Europese Unie.

5,5 dag gemiddeld lag een Nederlandse hartpatiënt in het ziekenhuis in 2016
9,3 dagen in Duitsland

Weinig buitenlandse artsen

Hoewel een artsendiploma uit een EU-land in de hele Europese Unie geldig is, zijn – anders dan in sommige andere EU-landen – buitenlandse artsen een zeldzaamheid in ons land. Iets meer dan 2 procent van de artsen in Nederland heeft een buitenlands diploma. In Frankrijk, België en Duitsland is dat meer dan 10 procent, in het Verenigd Koninkrijk zelfs bijna 30 procent. Nederland telde in 2016 ruim 60 duizend artsen. Dat komt neer op één arts op 282 inwoners.

Efficiënte klinische hart- en vaatzorg

De Nederlandse zorguitgaven zijn afgeremd door de wijze waarop de gezondheidszorg wordt verleend. In Nederland is de gemiddelde opnameduur in een ziekenhuis voor bijvoorbeeld een behandeling bij hart- en vaatziekten tussen 2004 en 2016 afgenomen van 8 dagen naar 5,5 dagen. Als een lager aantal ligdagen een indicator is voor efficiënter georganiseerde zorg, dan is de klinische hart- en vaatzorg in ons land efficiënter geregeld dan in andere landen. In Frankrijk liggen hartpatiënten, al jaren, bijna 7 dagen in het ziekenhuis, in België is dat 8 dagen, in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk langer dan 9 dagen.

Bronnen

Eurostat – Uitgaven gezondheidszorg

Eurostat – Uitgaven naar type zorg

Eurostat – Opnameduur hart en vaatziekten

Eurostat – Artsen met buitenlands diploma

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.