Foto omschrijving: De Engie Centrale Rotterdam, Maasvlakte. in voorgrond kolenoverslag EECV Europoort CV.

Broeikasgassen

In 2010 hebben de regeringsleiders van alle EU-lidstaten kerndoelstellingen vastgesteld, onder andere over de uitstoot van broeikasgassen. De uitkomst van de Urgenda-rechtzaak vertaalt dit in een 25 procent lagere uitstoot in 2020 dan in 1990. Verder geldt voor Europa als geheel een doelstelling van 20 procent. Welke landen dragen hier veel aan bij? Waar in Europa zijn de grootste reducties gerealiseerd? En hoe verloopt de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie?

Meetlat-8-broeikasgassen L U EE IE CZ NL DE PL C Y BE FI A T GR BG SL EU DK SK ES L T UK I T P T FR HU HR RO L V SE M T 8,4 ton 11,3 ton U i t s t o o t b r o e i k a s g a s s e n per i n w o n e r , 2017 ( t o n C O 2 -e q u i v a l e n t)

De uitstoot van broeikasgassen is in Nederland relatief hoog. Nederland draagt 4,5 procent bij aan de EU-uitstoot. Een Nederlander zorgt voor 34 procent meer uitstoot dan een gemiddelde Europeaan. Slechts vier EU-landen doen het op dit punt slechter.

De emissies hangen samen met de omvang van de economie, die in Nederland per inwoner relatief groot is. De emissie-­intensiteit geeft aan hoeveel broeikasgassen er worden uitgestoten per euro van het bruto binnenlands product. De emissie-intensiteit van de Nederlandse economie is ongeveer gelijk aan het EU-gemiddelde. Zeventien EU-landen, vooral in Oost Europa, hebben een hogere emissie-intensiteit dan Nederland. Dat de uitstoot in ons land relatief laag is ten opzichte van het bruto binnenlands product hangt onder meer samen met de hoge netto import van elektriciteit en de relatief grote omvang van de dienstensector.

4,5% draagt Nederland bij aan de broeikasgasuitstoot in de EU
24% minder broeikasgassen in EU uitgestoten in 2017 dan in 1990

Grote reducties Oost-Europese landen

Enige jaren geleden is afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie in 2020 20 procent lager moet zijn dan in 1990. In 2017 is deze uitstoot 24 procent lager dan in 1990. De Nederlandse uitstoot is met 13 procent verminderd. Achttien EU-landen, vooral in Oost-Europa, hebben een grotere reductie gerealiseerd. Na de val van de Berlijnse muur (1989) zijn in Oost-Europa veel vervuilende industrieën verdwenen of gemoderniseerd.

Hoge invoer niet-hernieuwbare grondstoffen

Eén van de kwetsbare terreinen is de blijvend hoge invoer van fossiele, niet-hernieuwbare grondstoffen (olie steenkool, gas) in ons land. De Nederlandse invoer van fossiele energiedragers is relatief hoog en groeit vrijwel continu.

Bron

Eurostat – Broeikasgassen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.