Foto omschrijving: Eengezinswoningen met ruime parkeergelegenheid.

Autobezit

In Nederland stonden begin 2017 ruim 8 miljoen personenauto’s geregistreerd. Op een bevolking van ruim 17 miljoen Nederlanders komt dat neer op 481 personenauto’s per duizend inwoners. Daarmee zit Nederland onder het Europese gemiddelde van 505 personenauto’s per duizend inwoners. In welk land rijden de meeste jonge personenauto’s, in welk land worden de meeste diesels verkocht?

meetlat-16-autobezit RO HU L V HR SK IE BG L T UK P T SE GR FR NL ES CZ BE EU SI EE A T DE PL C Y FI M T I T L U 481 505 P e r s o n e n a u t o's per 1 000 i n w o n e r s , 2017

Luxemburg is met 662 personenauto’s per duizend inwoners het EU-land met het hoogste autobezit in Europa, gevolgd door Italië met 625 auto’s en Malta met 615 auto’s per duizend inwoners. Het land met het laagste autobezit is Roemenië met slechts 261 personenauto’s per duizend inwoners. Andere landen met een laag autobezit zijn Letland en Hongarije met minder dan 350 personenauto’s per duizend inwoners.

Meeste jonge auto’s in Ierland

Het EU-land waar de meeste jonge auto’s op de weg zijn is Ierland. Daar is 24,6 procent van de personenauto’s 2 jaar of jonger. Ook in Denemarken (23,3 procent) en in Luxemburg (23,1 procent) bestaat een relatief groot aandeel van het personenautopark uit voertuigen die hooguit twee jaar oud zijn. In Nederland is dat 15,1 procent. Daarmee komt Nederland op de achtste plaats van de 24 EU-landen waarvan deze informatie beschikbaar is.

In iets meer dan de helft van de EU-landen is meer dan 50 procent van de personenauto’s ouder dan tien jaar. In Nederland is 40,5 procent van het personenautopark ouder dan tien jaar.

25% van de personenauto’s in Ierland is 2 jaar of jonger
15% is dat in Nederland

Weinig nieuwe dieselauto’s in Nederland

In 2018 werden er in de Europese Unie ruim 15 miljoen nieuwe personenauto’s verkocht. Iets meer dan een derde daarvan waren dieselauto’s. In Bulgarije, Ierland, Portugal en Italië was meer dan de helft van alle verkochte nieuwe auto’s een diesel. In Nederland was het aandeel diesels het kleinst: 12,9 procent van alle nieuwe auto’s rijdt op diesel. Vijf jaar eerder (2013) was nog 24,8 procent van de in Nederland nieuw verkochte personenauto’s een diesel.

Van alle nieuwe auto’s die in 2018 in de Europese Unie werden verkocht was 2 procent een stekkerauto. In Nederland was 6,7 procent van de nieuwe auto’s een stekkerauto. Daarmee had Nederland na Zweden het grootste aandeel nieuw stekkerauto’s. In Zweden was 8 procent van de verkochte nieuwe auto’s een stekkerauto. In Polen was het aandeel nieuwe stekkerauto’s met 0,2 procent het laagst.

Bron

Eurostat – Personenauto’s

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.