Foto omschrijving: Oudere dame levert zakken met oude kleding in bij plastic van Leger des Heils.

Afval

Nederland produceert per inwoner iets minder afval dan het Europees gemiddelde. Dit hangt samen met onze handels- en diensteneconomie, die relatief weinig afval produceert vergeleken met industriële economieën. Hoe wordt al dit afval verwerkt? Hoeveel afval wordt gestort of verbrand, hoeveel wordt hergebruikt? En hoe gebeurt dat in andere landen?

Meetlat-7-afval FI EE L U BG SE RO A T GR * BE DE FR EU PL M T NL UK DK IE * C Y ES I T SL CZ L T SK HU P T L V HR 4,8 ton 4,3 ton A f v al per i n w o n e r , 2016 (*2014)

Binnen Europa zijn er nog veel verschillen in de wijze waarop het afval wordt verwerkt. Dit geldt ook voor het afval van huishoudens. De West-Europese landen, waaronder Nederland, maken vooral gebruik van recyclen en composteren van dit afval en van verbranden met energieopwekking. In Zuid- en Oost-Europa daarentegen wordt de helft of meer van het gemeentelijk afval gestort, een klein deel wordt verbrand of anders verwerkt.

De verschillen in verwerking van huishoudelijk afval tussen de EU-landen zijn groot. In de Scandinavische landen, maar ook in Nederland, wordt maar weinig huishoudelijk afval gestort of verbrand zonder energieterugwinning. In Cyprus en Malta gebeurt dat met het overgrote deel van het huishoudelijk afval, wel zo’n 500 kg per inwoner. Slechts luttele procenten van dit afval wordt gerecycled.

Terugwinnen van schaarse materialen

In de afgelopen jaren is er aandacht gekomen voor het terugwinnen van grondstoffen uit afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Eén van de redenen hiervoor is dat deze producten waardevolle, schaarse en kostbare grondstoffen bevatten, zoals goud. Het terugwinnen van deze grondstoffen gebeurt ook om minder afhankelijk te zijn van landen die dit deel van de grondstoffenmarkt beheersen, zoals China.

428 kg afval per inwoner wordt hergebruikt of gecomposteerd in Duitsland
38 kg is dat in Roemenië en Malta

Zweden op kop bij inzameling apparatuur

Sinds 2012 is er een Europese richtlijn die hergebruik, aparte inzameling en recycling van deze apparaten bevordert. Zweden is de koploper binnen de Europese Unie op het gebied van het inzamelen van afgedankte apparatuur. Nederland bevindt zich in de middenmoot. In Nederland wordt zo’n 9 kg per inwoner van het elektronisch afval ingezameld en gerecycled van de 24 kg elektrische en elektronische apparatuur die per inwoner werd afgedankt, dit is 39 procent. Tegelijkertijd hebben Nederlandse huishoudens nieuwe of andere apparaten aangeschaft. De hoeveelheid apparatuur die in Nederland op de markt kwam in 2016 was ongeveer 22 kg per inwoner (inclusief zonnepanelen).

Bronnen

Eurostat – Huishoudelijk afval

Eurostat – Elektronisch afval

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.