Foto omschrijving: Arbeidsmigrant werkt mee aan opbouw Tilburgse kermis

Scroll naar De arbeidsmarkt in cijfers 2023

De arbeidsmarkt in cijfers 2023

Deze publicatie geeft een breed overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt, aan de hand van de verschillende cijfers die het CBS hierover in huis heeft. Na een inleiding komen de vraag naar arbeid (hoofdstuk 2) en het aanbod van arbeid (hoofdstuk 3) aan bod.

Bij de vraagzijde van de arbeidsmarkt gaat het om vacatures en banen, op basis waarvan ook het aantal personen wordt geteld dat in Nederland werkzaam is. Aan de aanbodzijde gaat het om de personen die werken of werkloos zijn en in Nederland wonen.

Hoofdstuk 4 behandelt de arbeidsomstandigheden van werkenden, waaronder de lichamelijke en geestelijke arbeidsbelasting en het ziekteverzuim.

Aan arbeid zit ook een prijskaartje: de lonen en loonkosten (hoofdstuk 5).

Daarnaast is werk voor veel mensen de belangrijkste bron van inkomen (hoofdstuk 6).

Mensen die werkloos zijn geworden of niet meer kunnen werken, kunnen recht hebben op een uitkering. Hierover gaat hoofdstuk 7.

Dit is de negende keer dat deze publicatie verschijnt. In de nieuwe editie staan de jaarcijfers van 2023 centraal, op basis van de gegevens zoals die begin april 2024 beschikbaar waren. Voor een aantal statistieken zijn nog geen definitieve uitkomsten vastgesteld. Dit geldt met name voor de werkgelegenheid- en looncijfers op basis van de Arbeidsrekeningen, waarvoor eind juni bijgestelde en gereviseerde uitkomsten gepubliceerd worden. In de tabellen en grafieken zijn de voorlopige cijfers niet als zodanig gekenmerkt.

In de publicatie zijn links naar de bijbehorende StatLinetabellen opgenomen, zodat gemakkelijk meer gedetailleerde en recentere uitkomsten te vinden zijn. Met deze links worden niet altijd direct de uitkomsten over de laatste verslagperiode getoond; klik hiervoor binnen de StatLinetabel op ‘perioden’. In een enkel geval moet worden overgestapt op nieuwe StatLinetabellen; dit staat dan in de tabeltoelichting aangegeven.

Actuele uitkomsten op het terrein van de arbeidsmarkt publiceert het CBS ook in het Dashboard arbeidsmarkt op de CBS-website. Op de beginpagina van het dashboard staan zes indicatoren die samen de stand van zaken op de arbeidsmarkt weergeven. Vanuit elke indicator kan doorgeklikt worden naar achterliggende pagina’s met teksten en grafieken over meer gedetailleerde uitkomsten of verwante cijfers. Zo zit er achter ‘ontwikkeling cao-lonen’ niet alleen een pagina over dit onderwerp, maar ook pagina’s over jaarlonen, uurlonen, loonkosten, de prijs van arbeid en het minimumloon.

Kerncijfers arbeidsmarkt
  Eenheid 2013 2021 2022 2023 Verandering 2022‍–‍2023
Bevolking x 1 000 16 804 17 533 17 701 17 879 179
Bevolking 15 tot 75 jaar
Beroeps- en niet-beroepsbevolking x 1 000 12 638 13 147 13 228 13 326 98
Werkzame beroepsbevolking x 1 000 8 433 9 255 9 548 9 737 189
Werkloze beroepsbevolking x 1 000 754 408 350 359 9
Langdurig werklozen x 1 000 240 80 66 50 –16
Onbenut arbeidspotentieel x 1 000 2 051 1 321 1 160 1 182 22
Niet-beroepsbevolking x 1 000 3 451 3 483 3 330 3 230 –100
Brutoarbeidsparticipatie % 72,7 73,5 74,8 75,8 1,0
Nettoarbeidsparticipatie % 66,7 70,4 72,2 73,1 0,9
Werkloosheidspercentage % 8,2 4,2 3,5 3,6 0,1
Werkgelegenheid
Banen x 1 000 9 756 10 941 11 377 11 557 179
Werkzame personen x 1 000 8 733 9 773 10 157 10 313 156
Arbeidsjaren x 1 000 6 937 7 859 8 145 . .
Gewerkte uren mln uren 12 355 13 751 14 292 14 457 164
Gewerkte uren per werkende uren 1 415 1 407 1 407 1 402 –5
Vacatures
Openstaande vacatures x 1 000 95 313 444 424 –21
Ontstane vacatures x 1 000 622 1 407 1 550 1 432 –118
Vervulde vacatures x 1 000 624 1 244 1 507 1 462 –45
Vacaturegraad (4e kwartaal) 12 43 47 43 –4
Vacatures per 100 werklozen 13 77 127 118 –9
Lonen
Cao-lonen per uur incl. bijz.beloningen % 1,2 2,1 3,2 6,1 2,9
Contractuele loonkosten per uur % 1,6 2,0 3,6 5,7 2,1
Lonen per gewerkt uur % 1,6 0,0 3,7 7,2 3,5
Loonkosten per gewerkt uur % 1,8 0,8 6,1 6,8 0,7
Loonkosten per gewerkt uur euro 32,8 37,1 39,4 42,1 2,7
Prijsindex arbeid % 1,0 0,9 6,7 6,4 –0,3
Loonkosten mld euro 324 409 448 484 35
Wettelijk minimumloon volw. (jan.) euro 1 469 1 685 1 725 1 934 209
Personen met een uitkering
Werkloosheid x 1 000 367 207 145 137 –7
Arbeidsongeschiktheid x 1 000 767 763 784 795 11
Bijstand en bijstandsgerelateerd x 1 000 485 604 509 . .
Arbeidsomstandigheden (werknemers)
Werkgerelateerde psychische vermoeidheid % . 17,3 20,0 19,0 –1,0
Tevredenheid met het werk % . . 77,9 78,9 1,0
Tevredenheid met arbeidsomstandigheden % . . 75,9 77,4 1,5
Zelf beslissen in het werk % . 60,7 62,3 63,0 0,7
Ziekteverzuim % 3,9 4,9 5,6 5,3 –0,3
Arbeidsongeval met ≥1 dag verzuim % . 1,3 1,3 1,3 0,0
Diversen
Werknemers met flexibele arbeidsrelatie % 34,4 33,0 33,6 33,6 –0,1
Consumentenprijzen % 2,5 2,7 10,0 3,8 –6,2
Leden vakverenigingen x 1 000 1 792 1 504 . 1 441 .
Stakingen (verloren arbeidsdagen) x 1 000 19 59 39 142 103
Faillissementen x 1 000 12,4 2,1 2,4 3,6 1,2
Arbeidsinkomensquote % 76,9 75,8 74,6 74,3 –0,3
Arbeidsproductiviteit per gewerkt uur % 1,2 3,2 0,8 –1,0 –1,8
Economische groei (bbp) % –0,1 6,2 4,3 0,1 –4,2
Consumentenvertrouwen (december) saldo –11 –26 –52 –29 23
AOW-leeftijd jaar 65,1 66,3 66,6 66,8 0,3
Gemiddelde pensioenleeftijd werknemers jaar 63,8 65,4 65,7 65,9 0,2

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016-2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/'17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/'05-2016/'17 oogstjaar enz., 2004/'05 tot en met 2016/'17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Samenstelling

Han van den Berg (hoofdstukken 1, 2, 5, 6, 7 en bijlagen)

Paul Bokern (hoofdstuk 3)

Astrid Pleijers (hoofdstuk 4)

met hulp van vele anderen

Redactie

Kees Groenenboom

Michel van Kooten