Foto omschrijving: Het hoogspanningsstation van netbeheerder TenneT, voorziet 2/3 Brabant van stroom. Breed overzicht van de arbeidsmarkt op basis van CBS-data

CBS-publicaties met arbeidsmarktgegevens (januari 2019–maart 2020)

Rubrieken m.b.t. de arbeidsmarkt op de CBS-website

Thema arbeid en sociale zekerheid 

Dashboard arbeidsmarkt

Dashboard beroepsbevolking

StatLine

Conjunctuurklok

Dossier flexwerk

Dossier arbeidsmarkt zorg en welzijn

Dossier zzp

Kwartaalbericht arbeidsmarkt (banen, vacatures en werkloosheid)

Spanning arbeidsmarkt naar nieuw hoogtepunt (14-2-2019)

Krapte arbeidsmarkt neemt verder toe (14-5-2019)

Bijna net zoveel vacatures als werklozen (14-8-2019)

Meer werklozen, maar arbeidsmarkt blijft krap (14-11-2019)

Krapte op de arbeidsmarkt neemt weer toe in vierde kwartaal (13-2-2020)

Maandelijks nieuwsbericht werkloosheid

Aantal werkenden eind 2018 verder toegenomen (17-1-2019)

Arbeidsdeelname in januari verder toegenomen (21-2-2019)

Meer werkenden in februari (21-3-2019)

Voor het eerst minder werklozen dan voor crisis (18-4-2019)

Werkloosheid verder gedaald naar 300 duizend (16-5-2019)

Aantal werkenden neemt verder toe (20-6-2019)

Werkloosheid in juni licht toegenomen (18-7-2019)

Werkloosheid 25- tot 45-jarigen in juli gestegen (15-8-2019)

Werkloosheid gestegen naar 3,5 procent (19-9-2019)

Aantal werkenden verder gestegen (17-10-2019)

In een jaar tijd 160 duizend werkenden erbij (21-11-2019)

Werkloosheid vrijwel onveranderd (19-12-2019)

Voor het eerst meer dan 9 miljoen werkenden (16-1-2020)

Werkloosheid gedaald naar 3,0 procent (20-2-2020)

Werkloosheid verder gedaald naar 2,9 procent in februari (19-3-2020)

Boeken en achtergrondartikelen

Jonge moeders dragen steeds meer bij aan gezinsinkomen (22-1-2019)

Big data bronnen voor officiële statistieken (4-2-2019)

Pensioenaansprakenstatistiek, 2016 (6-2-2019)

Armoederisico in 2017 toegenomen (13-2-2019)

Gross national income inventory (ESA 2010); Reporting year 2015, the Netherlands (14-2-2019)

Arbeidspositie naar migratieachtergrond 2003–2017 (23-2-2019)

Beroepsbevolking op de Nederlands-Caribische eilanden (28-2-2019)

Internationaliseringsmonitor 2019–I: Verenigde Staten (21-3-2019)

Inkomen van werkenden (22-3-2019)

Belemmerd bij het verkrijgen van werk (25-3-2019)

De werk-privébalans van vaders met jonge kinderen (27-3-2019)

Arbeidsmigranten in Nederland (4-4-2019)

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018 (11-4-2019)

De Nederlandse economie in 2018 (15-4-2019)

De arbeidsmarkt in cijfers 2018 (18-4-2019)

Ongelijkheid in inkomen en vermogen (7-5-2019)

Nederland langs de Europese meetlat 2019 (9-5-2019)

Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2019 (15-5-2019)

Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2019; een toelichting (15-5-2019)

Inkomstenbronnen van twee generaties zestigers (20-5-2019)

Herziening van de Inkomensstatistiek 2011 (20-5-2019)

Trends in Nederland 2019 (29-5-2019)

Conjunctuurgecorrigeerde werkloosheid (25-6-2019)

Kenmerken schoolverlaters en arbeidspositie vijf jaar later (27-6-2019)

Welvaart in Nederland 2019 (1-7-2019)

Zelfstandigen Enquête Arbeid 2019 (4-7-2019)

Effect multinationals op Nationale rekeningen 2010–2017 (12-7-2019)

Nationale rekeningen 2018 (15-7-2019)

Loonverschil tussen flexibele en vaste werknemers (22-8-2019)

Componenten van werkloosheid (27-8-2019)

Nederland Handelsland 2019; export, investeringen & werkgelegenheid (9-9-2019)

Internationaliseringsmonitor/2019–III; groothandel (26-9-2019)

ICT, kennis en economie 2019 (18-10-2019)

Tijdreeks cao-lonen 2010=100 (22-10-2019)

Mbo-schoolverlaters vanuit de bbl op de arbeidsmarkt (18-11-2019)

Welvaart & welzijn 2019; geld en gezondheid in de 3e levensfase (22-11-2019)

Jaarrapport 2019 Landelijke Jeugdmonitor (29-11-2019)

Hoe is de financiële welvaart verdeeld? (9-12-2019)

Armoede en sociale uitsluiting 2019 (9-12-2019)

Regionale economie 2018 (18-12-2019)

De invloed van de toename van het aantal gewerkte uren op de productiviteit (20-12-2019)

Lagere productiviteit door groei zelfstandigen (20-12-2019)

Arbeid, flexwerk en gezondheid; over de samenhang tussen (tijdelijk) werk en gezondheid (3-2-2020)

Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt; de focus op zekerheid (6-2-2020)

Geluk en persoonlijkheid (18-2-2020)

Hoe vergaat het flexwerkers die geen werk meer hebben? (18-2-2020)

Vrijwilligerswerk en welzijn (21-2-2020)

Van werk zoeken naar werk vinden (5-3-2020)

Opleiding en werk: twee generaties vrouwen vergeleken (6-3-2020)

Pensioenaansprakenstatistiek, 2017 (9-3-2020)

Psychisch belastend werk naar beroep (31-3-2020)

Resultaten gepromoveerdenonderzoek 2019 (2-4-2020)

Overige nieuwsberichten

In 2018 grootste stijging cao-lonen na 2009 (3-1-2019)

Consumentenprijzen 1,7 procent hoger in 2018 (8-1-2019)

In 2018 laagste aantal faillissementen sinds 2001 (11-1-2019)

In 2017 gemiddeld 2 050 USD per baan op Bonaire (18-1-2019)

Verschil arbeidsdeelname mannen en vrouwen weer kleiner (19-1-2019)

Vrouwen blijven vaker werken na geboorte eerste kind (22-1-2019)

Meeste ongewenst gedrag in zorg en welzijnsberoepen (28-1-2019)

Werknemers vaker arbeidsongeval dan zelfstandigen (31-1-2019)

Groei werknemersbanen in zorg en welzijn bovengemiddeld (5-2-2019)

Recordaantal bedrijfsoprichtingen in 2018 (11-2-2019)

Aantal flexwerkers in 15 jaar met drie kwart gegroeid (14-2-2019)

Vijftig jaar minimumloon (22-2-2019)

Arbeidsdeelname terug op niveau 2008 (23-2-2019)

Steeds meer scholieren hebben een bijbaan (25-2-2019)

Aantal bijstandsontvangers met 24 duizend afgenomen (28-2-2019)

Van werkenden loopt zzp’er meeste risico op armoede (5-3-2019)

Evenveel vrouwen als mannen met hbo- of wo-diploma (8-3-2019)

Meer loon en hogere werkdruk bij Amerikaanse bedrijven (21-3-2019)

5 procent werknemers Zuid-Limburg uit buurlanden (22-3-2019)

Doorsnee inkomen werkenden al 10 jaar vrijwel constant (22-3-2019)

45-plussers wisselen relatief weinig van baan of beroep (23-3-2019)

30 procent niet-werkenden door ziekte belemmerd (25-3-2019)

Bbp groeit met 0,5 procent in vierde kwartaal 2018 (26-3-2019)

In 2018 sterkste groei inkomens huishoudens na 2001 (26-3-2019)

Gebruik verlofregelingen vaders vrijwel onveranderd (27-3-2019)

Bijna 180 duizend banen vervuld door Polen (4-4-2019)

Bijna 60 procent arbeidsmigranten binnen zes jaar weg (4-4-2019)

Cao-lonen stijgen minder hard dan consumentenprijzen (4-4-2019)

Verwacht pensioen van mannen derde meer dan van vrouwen (9-4-2019)

Bijna 3 op de 10 werknemers ervaren informatieovervloed (11-4-2019)

Minder deeltijders die meer uren zouden willen werken (18-4-2019)

Meer mensen op Caribisch Nederland aan het werk in 2018 (26-4-2019)

In 2018 minder stakingen dan jaar eerder (1-5-2019)

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2017 (7-5-2019)

Aantal verpleegkundigen toegenomen (10-5-2019)

Sterke relatie onderwijsniveau en brede welvaart (15-5-2019)

Veel aspecten brede welvaart in de lift, sommige niet (15-5-2019)

60’ers vaker inkomen, minder vaak uitkering of pensioen (20-5-2019)

Minder bijstandsontvangers, vooral onder jongeren (28-5-2019)

Uurloon grensgebieden hoogst in België (28-5-2019)

Meer ‘grote’, minder ‘kleine’ anderhalfverdieners (29-5-2019)

Caribisch Nederland: 57 procent werkenden Antilliaans (29-5-2019)

Leeswijzer AZW-tabellen mobiliteit en werkgelegenheid (4-6-2019)

3,3 miljoen nieuwe werknemersbanen in 2017 (5-6-2019)

7 procent van de werkenden wil minder uren werken (18-6-2019)

Uitgaven voor sociale uitkeringen nemen verder toe (24-6-2019)

Bbp groeit met 0,5 procent in eerste kwartaal 2019 (24-6-2019)

Beschikbaar inkomen huishoudens 2,4 procent hoger (24-6-2019)

AZW nieuwsflits juni 2019 (26-6-2019)

Factsheet Zelfstandig ondernemers zonder personeel 2019 (4-7-2019)

4 op 10 zzp’ers geen voorziening arbeidsongeschiktheid (4-7-2019)

1 op de 5 brugklassers werkt later in droomberoep (5-7-2019)

Meer mannen van 25 tot 45 jaar niet op arbeidsmarkt (20-7-2019)

Aantal Indiase kennismigranten verdubbeld (25-7-2019)

Werknemers in 2018 gemiddeld 65 jaar bij pensionering (7-8-2019)

Ruim 220 duizend mensen werken niet vanwege zorgtaken (13-8-2019)

Kwart bedrijven ervaart personeelstekort (15-8-2019)

Toeristische bestedingen 87,5 miljard euro in 2018 (28-8-2019)

Vooral minder bijstandsgerechtigden onder de 45 jaar (30-8-2019)

5,7 duizend werkenden betrokken bij faillissementen (6-9-2019)

Sociale fondsen in tijden van hoog- en laagconjunctuur (12-9-2019)

Koopkracht groeide 0,3 procent in 2018 (12-9-2019)

Ruim een kwart miljoen werkende 65-plussers (21-9-2019)

Bbp groeit met 0,4 procent in tweede kwartaal 2019 (23-9-2019)

Beschikbaar inkomen huishoudens 2,2 procent hoger (23-9-2019)

9 van 10 gevaarlijkste beroepen gedomineerd door mannen (24-9-2019)

Meerderheid werknemers zorg meldt toename werkdruk (30-9-2019)

In derde kwartaal grootste cao-loonstijging in 10 jaar (3-10-2019)

Wisselingen werkzame, werkloze en niet-beroepsbevolking (17-10-2019)

Regionale kerncijfers Commissie Werken in de Zorg (18-10-2019)

Ruim helft flexwerkers na jaar nog in flexibele schil (24-10-2019)

Ruim 100 duizend minder mensen lid van de vakbond (25-10-2019)

AZW nieuwsflits oktober 2019 (25-10-2019)

Jongeren zonder startkwalificatie werken minst vaak (29-10-2019)

In een derde van beroepen op hoogste niveau is meerderheid vrouw (13-11-2019)

In buurlanden naar verhouding minder zelfstandigen (18-11-2019)

Schoolverlater mbo-bbl heeft vaak werk (18-11-2019)

Vooral meer moeders economisch zelfstandig (20-11-2019)

Wisselingen arbeidsmarkt, oktober (21-11-2019)

Helft 65-jarigen werkt tot pensionering (27-11-2019)

Toename aantal werkenden vooral bij 55-plussers (23-11-2019)

Er komen meer werknemers in de zorg dan er weggaan (28-11-2019)

Vooral minder personen onder de 45 jaar met bijstand (29-11-2019)

Armoederisico in 2018 gelijk gebleven (9-12-2019)

Werknemersbanen per regio en per gemeente (17-12-2019)

Thuiswerken gebruikelijker in steden (18-12-2019)

Wisselingen arbeidsmarkt, november (19-12-2019)

Groei bbp vooral door toename aantal gewerkte uren (20-12-2019)

Lagere productiviteit hangt samen met groei zelfstandigen (20-12-2019)

Bijna helft werknemers bereikbaar buiten werktijd (21-12-2019)

Bbp groeit met 0,4 procent in derde kwartaal 2019 (24-12-2019)

Reëel beschikbaar inkomen huishoudens 1,7 procent hoger (24-12-2019)

De jaren tien in cijfers (30-12-2019)

In 2019 grootste cao-loonstijging in 10 jaar (2-1-2020)

Daling werkloosheid komt tot stilstand, ook in EU (7-1-2020)

Jonge ouderen in Nederland relatief rijk en actief (8-1-2020)

Grootste stijging consumentenprijzen na 2002 (9-1-2020)

Arbeidsdeelname op recordhoogte (16-1-2020)

Wisselingen arbeidsmarkt, december (16-1-2020)

Meer zelfstandigen in zakelijke dienstverlening en zorg (27-1-2020)

Mensen zonder werk voelen zich minder gezond dan werkenden (3-2-2020)

Flexwerkers met leermogelijkheden hebben meer baanzekerheid (6-2-2020)

Lerarentekort, ook al in de jaren vijftig (10-2-2020)

In vergelijking met EU-landen relatief weinig internationale kenniswerkers (10-2-2020)

70 duizend jongeren zonder startkwalificatie hebben geen werk (19-2-2020)

Meer dan de helft werkt voltijds (20-2-2020)

Wisselingen arbeidsmarkt, januari (20-2-2020)

19 duizend personen minder in bijstand in 2019 (28-2-2020)

Het onbenut arbeidspotentieel zonder werk kleinste in tien jaar (5-3-2020)

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2018 (6-3-2020)

Ziekteverzuim onder werknemers in 2019 verder toegenomen (16-3-2020)

Bijna kwart uitkeringsontvangers in 2018 had betaald werk (19-3-2020)

Wisselingen arbeidsmarkt, februari (19-3-2020)

Bbp groeide met 0,4 procent in vierde kwartaal 2019 (25-3-2020)

Reëel beschikbaar inkomen huishoudens 1,6 procent hoger in 2019 (25-3-2020)

8 duizend zorgwerknemers in grenspendel met Duitsland en België (26-3-2020)

Zorgberoepen emotioneel meest veeleisend, docenten meest betrokken in 2018 (31-3-2020)

Cao-lonen 3,1 procent gestegen in eerste kwartaal 2020 (2-4-2020)

Seizoenpatronen WW sterker bij mannen (6-4-2020)

Bijna 4 op de 10 werkenden werkten vorig jaar thuis (6-4-2020)

Consumentenprijzen stijgen minder hard in maart (7-4-2020)

In 2019 onzeker dienstverband voor bijna 1,4 miljoen flexibele werknemers (8-4-2020)

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Samenstelling

Han van den Berg

Linda Fernandez Beiro

Willem Gielen

Redactie

Kees Groenenboom