Foto omschrijving: Bouwvakkers brengen isolatiemateriaal aan op het dak van een woning.

CBS-publicaties met arbeidsmarktgegevens (januari 2018–maart 2019)

Rubrieken m.b.t. de arbeidsmarkt op de CBS-website

Thema arbeid en sociale zekerheid 

Dashboard arbeidsmarkt

Dashboard beroepsbevolking

StatLine

Conjunctuurklok

Kwartaalbericht arbeidsmarkt (banen, vacatures en werkloosheid)

Arbeidsmarkt raakt verder gespannen (14-2-2018)

Vast werk groeit sterker dan flexwerk (15-5-2018)

Aantal vacatures bereikt recordhoogte (14-8-2018)

Werkgelegenheid groeit ook in derde kwartaal (14-11-2018)

Spanning arbeidsmarkt naar nieuw hoogtepunt (14-2-2019)

Maandelijks nieuwsbericht werkloosheid

Ruim 100 duizend werklozen minder in 2017 (18-1-2018)

Daling werkloosheid doorgezet in januari 2018 (15-2-2018)

Aantal werkenden stijgt opnieuw (15-3-2018)

Werkloosheid onder de 4 procent (19-4-2018)

Aantal werkenden verder toegenomen (17-5-2018)

Meer mensen aan het werk (21-6-2018)

Werkloosheid voor vierde maand op rij 3,9 procent (19-7-2018)

Meer werkenden in juli, behalve onder jongeren (16-8-2018)

Werkloosheidspercentage al zes maanden vrijwel gelijk (20-9-2018)

Werkloosheid daalt naar 3,7 procent (18-10-2018)

Aantal werkenden stijgt verder (15-11-2018)

Werkloosheid lager dan voor de crisis (20-12-2018)

Aantal werkenden eind 2018 verder toegenomen (17-1-2019)

Arbeidsdeelname in januari verder toegenomen (21-2-2019)

Meer werkenden in februari (21-3-2019)

Boeken en achtergrondartikelen

Armoede en sociale uitsluiting 2018 (17-1-2018)

Groeiers buiten de Randstad (6-3-2018)

Duurzame ontwikkelingsdoelen: de stand voor Nederland (Sustainable development goals 2018) (7-3-2018)

Relationships between inflation indicators (14-3-2018)

75 jaar nationale rekeningen in Nederland (23-3-2018)

NEETs: jongeren die geen opleiding volgen en niet werken (16-4-2018)

Uit de startblokken (17-4-2018)

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2017 (20-4-2018)

De arbeidsmarkt in cijfers 2017 (1-5-2018)

Poolse werknemers in Nederland; De nieuwkomers van 2011 op de voet gevolgd (4-5-2018)

De Nederlandse economie in 2017 (8-5-2018)

Meer verpleegkundigen afgestudeerd (12-5-2018)

Monitor Brede Welvaart 2018; Een toelichting (14-5-2018)

Monitor Brede Welvaart 2018 (16-5-2018)

Nationale rekeningen revisie 2015 (24-5-2018)

Meten van inkomen en inkomensongelijkheid (7-6-2018)

De productiviteit van de zakelijke dienstverlening (15-6-2018)

Nationale rekeningen; Revisie tijdreeksen 1995–2015 (22-6-2018)

Wie is er nog lid van een vakbond? (23-6-2018)

Internationaliseringsmonitor 2018-II; Werkgelegenheid (28-6-2018)

Trends in Nederland 2018 (29-6-2018)

Leerkrachten in het basisonderwijs (29-6-2018)

Vrijwilligerswerk: activiteiten, duur en motieven (17-7-2018)

Nationale rekeningen 2017 (23-7-2018)

Wat rekent het CBS tot de sector overheid? (31-7-2018)

Het industriële landschap van Nederland (3-8-2018)

Financiële situatie van een- en tweeverdieners (8-8-2018)

Keert de verdwenen bouwvakker terug? (23-8-2018)

Participatie op de kaart (20-9-2018)

Cao-lonen 2017, de definitieve cijfers (25-9-2018)

Pensioenaansprakenstatistiek, 2015 (25-9-2018)

Teilzeitarbeit in der Grenzregion Niederlande und Deutschland (4-10-2018)

Koopkrachtontwikkeling en inkomensdynamiek (13-11-2018)

Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, 2016 (22-11-2018)

Jaarrapport 2018 Landelijke jeugdmonitor (30-11-2018)

De impact van de energietransitie op de Nederlandse werkgelegenheid, 2008–2017 (11-12-2018)

Emancipatiemonitor 2018 (14-12-2018)

Mobiliteit van werknemers financiële dienstverlening (17-12-2018)

ICT, kennis en economie 2018 (17-12-2018)

Economische groei in Nederland volatieler dan in België (19-12-2018)

De regionale economie 2017 (20-12-2018)

Jonge moeders dragen steeds meer bij aan gezinsinkomen (22-1-2019)

Pensioenaansprakenstatistiek, 2016 (6-2-2019)

Armoederisico in 2017 toegenomen (13-2-2019)

Gross national income inventory (ESA 2010); Reporting year 2015, the Netherlands (14-2-2019)

Arbeidspositie naar migratieachtergrond 2003–2017 (23-2-2019)

Beroepsbevolking op de Nederlands-Caribische eilanden (28-2-2019)

Inkomen van werkenden (22-3-2019)

Belemmerd bij het verkrijgen van werk (25-3-2019)

De werk-privébalans van vaders met jonge kinderen (27-3-2019)

Overige nieuwsberichten

Cao-lonen in 2017 minder gestegen dan in 2016 (4-1-2018)

Inhaalslag vrouwelijke 40-ers met werk zet niet door (10-1-2018)

In 2017 laagste aantal faillissementen van deze eeuw (11-1-2018)

2,7 duizend 80-plussers op de loonlijst (15-1-2018)

Werkloosheid mannen 25-44 ruim hoger dan voor crisis (16-1-2018)

Bijna 1 op de 10 zzp’ers loopt risico op armoede (17-1-2018)

Aantal bedrijven met 5 procent gegroeid (22-1-2018)

Jonge vrouwen relatief vaak vermoeid door werk (14-2-2018)

Revisie van de macro-economische cijfers van het CBS (14-2-2018)

Hoogste arbeidsdeelname in Noord-Overijssel (17-2-2018)

Weer meer vast werk maar flexwerk groeit harder (19-2-2018)

Drie kwart niet-onderwijsvolgende jongeren Bonaire werkt (21-2-2018)

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2016 (22-2-2018)

Voor het eerst in jaren minder bijstandsontvangers (28-2-2018)

Vacatures per provincie (28-2-2018) 

Grootste omzetstijging uitzendbranche in 2 jaar (28-2-2018)

IVRPH-indicatoren (1-3-2018)

Ruim helft werkenden leert bij buiten de schoolbanken (5-3-2018)

Hogere inkomens vooral in randgemeenten grote steden (6-3-2018)

Almere snelste groeier qua economie, werk en inwoners (6-3-2018)

Meer mensen wisselen van beroep (14-3-2018)

Woon- en werklocaties van werknemers, 2016 (15-3-2018)

Woon-werkafstanden 2016 (15-3-2018)

Negen op de tien noemen zichzelf gelukkig (20-3-2018)

Vooral vrouwen zijn meer gaan thuiswerken (24-3-2018)

Bbp groeit met 0,8 procent in vierde kwartaal 2017 (26-3-2018)

Inkomensstijging huishoudens in 2017 (26-3-2018)

Startende zzp’er is steeds jonger (28-3-2018)

4 procent lopend naar het werk (5-4-2018)

Cao-lonen stijgen meer dan vorig jaar (5-4-2018)

In 10 jaar 28 duizend bedrijven met personeel failliet (12-4-2018)

4 procent jongeren volgt geen opleiding en werkt niet (16-4-2018)

11 procent van statushouders heeft werk (17-4-2018)

Vooral in de bouw aandacht voor veilig en gezond werken (20-4-2018)

Toename flexwerk vooral bij jongeren met bijbanen (23-4-2018)

1 op 3 werkt 10 jaar of langer bij dezelfde werkgever (23-4-2018)

In 2017 meeste stakingen sinds 1989 (1-5-2018)

Verschil in loon tussen top en gewone werknemer nam toe (1-5-2018)

Een derde Poolse werknemers na 5 jaar nog in Nederland (4-5-2018)

Nederlands economie raakt in 2017 op stoom (8-5-2018)

Brede welvaart stijgt (16-5-2018)

Brede welvaart niet gelijk verdeeld (16-5-2018)

Recordaantal ondernemers verwacht toename personeel (17-5-2018)

Arbeidsparticipatie met opleiding onderwijs het hoogst (23-5-2018)

Revisie Nationale rekeningen (24-5-2018)

Minder zzp’ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid (25-5-2018)

Steeds vaker personeelstekort auto- en motorbranche (25-5-2018)

Aantal mensen in de bijstand daalt verder (31-5-2018)

Krapte op arbeidsmarkt raakt ook de uitzendbranche (1-6-2018)

Inkomensverschillen onder laagopgeleiden het kleinst (7-6-2018)

Productiviteit zakelijke dienstverlening groeit weer (15-6-2018)

Jaar begonnen met bovengemiddeld ziekteverzuim (19-6-2018)

Pensioenleeftijd werknemers met 5 maanden gestegen (20-6-2018)

Bbp groeit met 0,6 procent in eerste kwartaal 2018 (22-6-2018)

Bijna een op de vijf werknemers lid van een vakbond (23-6-2018)

Ruim 30 duizend banen naar buitenland (28-6-2018)

6 procent internationale alumni richt hier bedrijf op (28-6-2018)

Nieuwe editie Trends in Nederland (29-6-2018)

Jeugdwerkloosheid deze eeuw niet eerder zo laag (2-7-2018)

Laagstopgeleide vrijwilligers maken meer uren (17-7-2018)

Minder werklozen staken zoektocht naar werk (19-7-2018)

Meer arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim (20-7-2018)

Meer dan de helft van de managers werkt regelmatig over (24-7-2018)

Belang industrie voor de regio (3-8-2018)

Stijging inkomen tweeverdiener, daling bij eenverdiener (8-8-2018)

Recordaantal snelgroeiende bedrijven (13-8-2018)

Oplopend personeelstekort bij bedrijven (16-8-2018)

36 duizend bouwvakkers teruggekeerd in de bouw (23-8-2018)

Groei toerismesector vooral dankzij buitenlandse toeristen (29-8-2018)

Weer minder mensen in de bijstand (31-8-2018)

Koopkracht groeide in 2017 een half procent (13-9-2018)

Nederland tien jaar na de val van Lehman Brothers (13-9-2018)

Vrouwen bieden vaker informele hulp dan mannen (20-9-2018)

Bbp groeit met 0,8 procent in tweede kwartaal 2018 (21-9-2018)

Hoger beschikbaar inkomen in tweede kwartaal (21-9-2018)

Kwart onbenut arbeidspotentieel hoogopgeleid (22-9-2018)

Lagere productiviteitsgroei midden- en kleinbedrijf (3-10-2018)

Grootste stijging cao-lonen in negen jaar (4-10-2018)

In grensregio’s vaker deeltijdwerk dan bij Duitse buren (4-10-2018)

Zzp’ers vinden hun werk gevarieerder dan werknemers (9-10-2018)

Arbeidsdeelname mannen 25 tot 45 lager dan voor crisis (18-10-2018)

In onderwijs meeste kans op doorstroom flex naar vast (26-10-2018)

Bijna 80 duizend werknemers uit buurlanden in 2016 (2-11-2018)

Wat is mijn besteedbaar inkomen? (5-11-2018)

Gestage toename vrouwen onder topverdieners (7-11-2018)

Meer huishoudens met risico op armoede in 2017 (12-11-2018)

Meer psychische vermoeidheid ervaren door werk (13-11-2018)

Werknemersbanen per regio en per gemeente (14-11-2018)

Een op de tien begint aan mbo vanuit werk of uitkering (19-11-2018)

Bijna 1 op de 5 volwassenen volgt opleiding of cursus (20-11-2018)

Personen met migratieachtergrond werken vaker flex (21-11-2018)

Loonverschil tussen mannen en vrouwen iets kleiner (22-11-2018)

Vroege loonaangifte cruciaal (23-11-2018)

4 op de 10 zzp’ers vijf jaar na start nog zzp’er (27-11-2018)

Minder bijstandsontvangers in alle leeftijdsgroepen (30-11-2018)

De economie in het Nederlands-Duitse grensgebied (3-12-2018)

Meer banen in hernieuwbare energie en energiebesparing (11-12-2018)

Meer huishoudens met inkomen boven 50 000 euro (12-12-2018)

Emancipatiemonitor: economische positie van vrouwen verbeterd (14-12-2018)

Structurele afname werknemers in financiële sector (17-12-2018)

Nederlandse economie grilliger dan de Belgische (19-12-2018)

Arbeidsdeelname op recordhoogte (20-12-2018)

Personeelstekort loopt in alle regio’s op (20-12-2018)

Bbp groeit met 0,2 procent in derde kwartaal 2018 (24-12-2018)

In 2018 grootste stijging cao-lonen na 2009 (3-1-2019)

Consumentenprijzen 1,7 procent hoger in 2018 (8-1-2019)

In 2018 laagste aantal faillissementen sinds 2001 (11-1-2019)

In 2017 gemiddeld 2 050 USD per baan op Bonaire (18-1-2019)

Verschil arbeidsdeelname mannen en vrouwen weer kleiner (19-1-2019)

Vrouwen blijven vaker werken na geboorte eerste kind (22-1-2019)

Meeste ongewenst gedrag in zorg- en welzijnsberoepen (28-1-2019)

Werknemers vaker arbeidsongeval dan zelfstandigen (31-1-2019)

Groei werknemersbanen in zorg en welzijn bovengemiddeld (5-2-2019)

Recordaantal bedrijfsoprichtingen in 2018 (11-2-2019)

Aantal flexwerkers in 15 jaar met drie kwart gegroeid (14-2-2019)

Vijftig jaar minimumloon (22-2-2019)

Arbeidsdeelname terug op niveau 2008 (23-2-2019)

Steeds meer scholieren hebben een bijbaan (25-2-2019)

Aantal bijstandsontvangers met 24 duizend afgenomen (28-2-2019)

Van werkenden loopt zzp’er meeste risico op armoede (5-3-2019)

Evenveel vrouwen als mannen met hbo- of wo-diploma (8-3-2019)

Meer loon en hogere werkdruk bij Amerikaanse bedrijven (21-3-2019)

5 procent werknemers Zuid-Limburg uit buurlanden (22-3-2019)

Doorsnee inkomen werkenden al 10 jaar vrijwel constant (22-3-2019)

45-plussers wisselen relatief weinig van baan of beroep (23-3-2019)

30 procent niet-werkenden door ziekte belemmerd (25-3-2019)

Bbp groeit met 0,5 procent in vierde kwartaal 2018 (26-3-2019)

Gebruik verlofregelingen vaders vrijwel onveranderd (27-3-2019)

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Samenstelling

Han van den Berg

Henk-Jan Dirven

Willem Gielen

Redactie

Kees Groenenboom

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Datum: 2 september 2019

Door een correctie in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018, een van de bronnen voor deze publicatie, is in hoofdstuk 4 onder ‘Repeterende bewegingen meest voorkomende vorm fysieke arbeidsbelasting’ een wijziging doorgevoerd. Er stond dat 14 procent van alle werknemers aangeeft vaak of altijd gevaarlijk werk te doen. Dit moet zijn: 16 procent.

Ook de bijbehorende grafiek 4.1 is aangepast.